Književnost (99)

U ovom članku smo analizirali uticaj velikog perzijskog klasičnog pjesnika Firdusija na jednog od najistaknutijih pjesnika s početka dvadesetog stoljeća u Bosni i Hercegovini Safvet-bega Bašagića. Mada članak ne pretendira da analizira u tančine sve dimenzije i detalje ovog uticaja, ipak smo na ograničenom broju primjera uspjeli pokazati na koji…
U tekstu Povelje o bosanskom jeziku s razlogom je već u uvodnom dijelu poklonjena pažnja pitanju kontinuiteta imenovanja jezika, što je vidljivo iz druge tačke ovog dokumenta, koja glasi: "Korišćenjem naziva bosanski jezik Bošnjaci slijede nominaciju svoga jezika čiji se kontinuitet može pratiti od bosanskog srednjovjekovlja do danas, a koji…
Divanska poezija, kao tok u književnom životu Bošnjaka, trajala je oko četiri stoljeća. Kulminaciju je doživjela u sedamnaestom, a nestala je krajem devetnaestoga stoljeća. Iako je žanrovski pripadala osmanskoj poeziji, ova, nastajala u Bosni, nosi pečat specifičnosti ovoga tla i duha. Ovo pjesništvo je prepoznatljivo po ideji sufizma, koji je…
nedjelja, 24 Mart 2013 08:46

Povelja o bosanskom jeziku

Povodom sve učestalijih osporavanja prava Bošnjacima da svoj jezik imenuju njegovim historijskim imenom, okupljeni u Institutu za bošnjačke studije pri Matičnom odboru BZK "Preporod" u Sarajevu, saopćavamo javnosti da nas zajednički stav o tom pitanju - koji ovjeravamo svojim potpisima - iskazuje sljedeća P O V E L J A…
četvrtak, 14 Mart 2013 20:20

Duhovna-irfanska poezija šejh 'Attara

Jedna od značajki šejh 'Attarove poezije jeste preferiranje mistične ljubavi ('ešq) nad asketizmom (zohd). Za šejha je ljubav žestoka emocionalna snaga obilata začudnim unutrašnjim stanjima (ahwal) i neizrecivim tajnama (asrar); snaga koja je jedina moćna da duhovnoga putnika (salek) povede stazom sjedinjenja sa vječno živim Ljubljenim (Ma'šuq). Po mišljenju šejha,…
Šta je to pojmovna antiteza? To je antiteza na osnovu takvih pojmova koji su svojom logičkom prirodom korelativni, kontrastni ili kontradiktorni. Npr. ljubav-mržnja, veliko-malo, otac-sin... To su pojmovne, za razliku od historijskih/povijesnih u kojima tek povijesni uvijeti stavljaju dva pojma u opreku/kontrast. Npr. Istok-Zapad...
nedjelja, 10 Februar 2013 13:47

Hamdija Mulić

Da li ste znali da se Hamdija Mulić smatra jednim od prvih domaćih pisaca za djecu te da je brojne svoje radove posvetio upravo djeci i omladini? Da li ste znali da je Hamdija Mulić 30 godina pisao članke, objavljivao priručnike, sve s namjerom da nastavu na svim stepenima obrazovanja…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 05:06

Odnos Kur'ana prema poeziji

U prijeislamskom društvu poezija je zauzimala vrlo značajno mjesto a tadašnji pjesnik je bio mnogo više od osobe koja recitira stihove; on je bio historičar, prorok, propagator. Tadašnje društvo je njegovalo izvjesnu strast prema stihu, visoko ga cijenilo i vrednovalo tako da su organizovana i natjecanja po tom pitanju a…
četvrtak, 14 Juni 2012 05:08

Književnost Bošnjaka kroz historiju

Za razvoj bošnjačke književnosti u vrijeme kulturno-književnog preporoda bosansko- hercegovačkih Muslimana u periodu od 1878. do 1918. najveće zasluge ima Mehmed- beg Kapetanović Ljubušak, poznati bosansko- hercegovački sakupljač muslimanski narodnih umotvorina i mudrih izreka znamenitih ličnosti iz islamskog svijeta , prevodilac, publicist, kulturni i politički poslenik. Ljubušak je osobena i…
Stranica 10 od 10

Magazin Ašk