A+ A A-

Kultura (77)

Značaj kulture II dio

2. Kultura je kičma života i samosvojnost jednog naroda Kultura je kičma života jednog naroda i njegova samosvojnost. Ona je sami temelj samosvojnosti jednog naroda. Kultura jednog naroda je ta koja može taj narod učiniti naprednim, cijenjenim, moćnim, znanim, tehnološkim, stvaralačkim i sa svjetskim ugledom. Ako kultura u jednom društvu…
Više...

Definicija kulture

Kultura podrazumijeva karakter i bitne osobine jednog društva i samosvojnost jednog naroda: njegova mišljenja, vjerovanja, ideale – sve to su činioci temelja kulture neke zemlje.[1] Nauka je također dio kulture, ali moral i moralna dimenzija kulture, ona moralna obilježja u specifikaciji kulture, imaju najveći uticaj na osiguranje budućnosti. Kada kažemo…
Više...

„Celebrity “ kultura i identitet

„Kultura jednog društva obuhvata kako nematerijalne aspekte – vjerovanja, ideje i vrijednosti koji čine sadržaj jedne kulture – tako i materijalne aspekte – objekte, simbole ili tehnologiju kroz koje se sadržaj kulture izdržava.“[1] Iako mnogi „kulturu“ i „društvo“ proučavaju kao potpuno razdvojene pojmove, činjenica je da su to usko povezani…
Više...

Minijaturno slikarstvo na Istoku

Islamski narodi pod uplivom vjerskoga naučavanja ne pokazuju onaj interes i ljubav za slikarstvo, kao što je to od najstarijih vremena razvijeno kod zapadnih naroda. Naučavanje da ne valja slikati ono što imade dušu, stvorilo je kao neko neraspoloženje za slike iz života. Ali kao kod svega na svijetu, tako…
Više...

Identitet u umreženom društvu

Autor: Emina Šahinović,magistrica Međunarodnih odnosa i diplomatije Umreženo društvo je oblik društva u kojem dolazi do intenzivnog povezivanja društva na, prvenstveno, komunikacijskom i ekonomskom nivou. Društvene i medijske mreže su te koje su preuzele oblikovanje društvenog života, kao i promjene, transformacije identiteta. Svijet u kojem živimo znatno se razlikuje od…
Više...

Kreiranje sistema vrijednosti: Knjiga ili film

Film ne može zamijeniti knjigu kao izvor znanja, informacija ili zabave. Osim toga, brojni i to najuspješniji filmovi u povijesti kinematografije samo su ekranizacije poznatih novela i romana, poput Gone With the Wind, Forrest Gump, Schindler’s List itd. Međutim, film će zbog svoje dostupnosti, jednostavnosti i vremena koje iziskuje biti…
Više...

Mekdonaldizacija društva

George Ritzer koristi pojam „mekdonaldizacija društva“ kako bi objasnio sociološki fenomen vremena u kojem živimo. „Mekdonaldizacija je proces u kome principi funkcionisanja restorana brze hrane osvajaju jedan po jedan sektor američkog društva, kao i ostatak svijeta; u vezi s ovim posljednjim, mekdonaldizacija je oblik kulturnog imperijalizma.“ Ubrzan život rezultat je…
Više...

Jezik interneta

Specifični lingvistički sadržaji koji se koriste u svakodnevnoj, posrednoj ili neposrednoj, komunikaciji na internetu usmjeravaju lingvistička ispitivanja i njihov sistematski opis na različite situacije u kojima se jezik pojavljuje. E-mail, chat, forum i komentari na stranicama društvenih mreža su pouzdani pokazatelji kako u ovakvim vidovima komunikacije dominiraju različiti jezični obrasci…
Više...

Sarajevska hagada

Ako bismo iz odškrinute riznice materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa koje se čuva u Zemaljskom muzeju BiH pokušali izdvojiti njene najsjajnije bisere, svakako ne bismo mogli izostaviti primjerak pashalne hagade, jevrejskog iluminiranoga kodeksa, širom svijeta poznatog kao Sarajevska hagada. Sama hagada (hebrejski priča, kazivanje) predstavlja jednu vrstu zbirke vjerskih propisa…
Više...

Edeb raspravljanja – konstruktivna kritika ili napad na ličnost

Svaka pozitivna kritika je određeni izvor informacija, iz koje se može zaključiti ili naučiti nešto novo. Dakle, nije nužno da kritika bude negativna. Opravdanu kritiku ne treba doživljavati kao uvredu, jer nema uspješnog rada i napretka bez spremnosti i aktivnog odnosa prema kritici iz okruženja. Sa spremnošću na drugačije mišljenje,…
Više...
Priključi se za RSS feed