A+ A A-

Neznalice

Kad bi znanje uvećavalo opskrbu i nasušni hljeb,
ne bi bilo bjednijeg čovjeka od neznalice. 

Međutim, neznalice dobivaju toliko opskrbe,
da pametni i učeni ostaju zapanjeni. 

(Širazi, Đulistan)

 • Dvojnost svaku odbacujem

  Dvojnost svaku odbacujem, oba svijeta jednim vidim,

  Jednog tražim, Jednog znam, Jednog vidim, Njeg' zazivam

  On je Prvi i Posljednji, On je Jasni i Skriveni,

  sem Njega, Onoga koji jeste, nikog drugog ne priznam. 

  (Mevlana, Divani-Šems)

 • Potraži Voljenog

  Potraži Voljenog negdje u svojoj duši,

  Njegova tajna ondje će da ti se pokaže.

  (Mevlana, Divani-Šems)

 • Dobru se nadaš

  Dobru se nadaš, a loše djelo sniješ.

  Ta, zlo će da te stigne ako o zlu mniješ.

  lstina da Bog jeste plemenit i milostiv,

  ali pšenicu nećeš žnjeti ako ječam siješ. 

  (Mevlana, Divani-Šems)

   

 • O robe

  O robe, Gospodara da si zbilja upoznao,

  oholost u sebi ne bi njegovao,

  da istinski Njega poimaš i shvataš,

  niti na tren ne bi se drugom okretao.

  (Mevlana, Divani-Šems)

 • O srce

  O srce, stalno misli na ono što će da slijedi,

  znaj da si na ovom svijetu tek tuđinac bijedni.

  (Mevlana, Divani-Šems)

 • Ljubav

  Ljubav je ono što sretnima učini sve ljude,

  ljubav je ta što čini da sreća srećom bude.

  (Mevlana, Divani-Šems)

 • Sufija

  Sufiju ne čini derviška haljina.

  Šejh ne posta slušajući priče iz davnina.

  Sufija je neko čije su grudi bistre.

  Nepravedan si prema sebi, a sudio bi svima. 

  (Mevlana, Divani-Šems)

 • Kakav je čovjek u osnovi

  Kakav je čovjek u osnovi, tako i druge gleda,

  dobri gledaju dobro, a loši gledaju loše.

  (Mevlana, Mesnevija II)

   

   

 • O sretniče

  O sretniče, sretno je srce koje vidi svoju bruku. Ko govori o tuđoj sramoti, sebi je tu sramotu kupio.   Jedna polovica čovjeka može imati mane, a druga polovica je iz gajba.   Na svojih deset rana treba stavljati mehlem, najpreče ti je da svoje rane liječiš mehlemom.   Uvidjeti svoju sramotu je najbolji mehlem za tu ranu, kada je vidimo na drugom čovjeku kažemo „Smiluj mu se“.   N ...
 • Lijepi i čisti

  Lijepi i čisti idu prema lijepom i čistom, nečisti idu nečistim, to neka znaš.   Loše ljude nemoj mrziti, jer i oni su skrenuli zbog mržnje, grobovi će im biti pored onih koji su mrzili.   Izvor mržnje je pakao, tvoja mržnja je ...
 • Zelenilo na đubrištu

  Ljepote koje se zasnivaju na samim riječima slične su

  zelenilu koje raste na đubrištu, o prijatelju!

   

  Lijepo je izdaleka vidjeti zelenilo na đubrištu i proći,

  ali na tome mjestu sjediti ili jesti nije prijatno, o dijete!

  (Mevlana, Mesnevija II)

 • Duša

  Duša nema jedno određeno mjesto u tijelu, ali ona djeluje na srce iako je bezmjesna.   Dobrota duše vidi se preko srca, na vladanju se pokaže lijep razbor.   Pamet se pokaže kad tijelo služi svojoj namjeri. ...
 • Onaj koji znanje posjeduje

  Ko znanje posjeduje, primjenjuje ga i druge podučava, bit će uzdignut u carstvo nebesa.  

  (Ebu Hamid Gazali, Ihja 1)

 • Čije društvo treba tražiti?

  Na pitanje havarijjuna čije društvo treba tražiti Isa, a.s., je odgovorio: „Društvo onih koji će vas na Allaha podsjetiti.“  

  (Širazi, Taraikul-hakaik)

 • Šta je najteže podnijeti na dunjaluku?

  Na pitanje šta je najteže podnijeti na dunjaluku Isa, a.s., je rekao:
  „ Allahovu, dž.š., srdžbu.“ 
  „ Kako se može od nje sačuvati?“ 
  „Vlastiti bijes slomiti i držati ga pod kontrolom“ – odgovori Isa, a.s.

  (Rumi, Fihi ma fihi)

 • O vi, mudrošću obdareni!

  O vi, mudrošću obdareni! Dijelite savjet poput liječnika koji koristan lijek propisuje, a štetan uskraćuje. Mudrost ne dijelite među neupućenim, jer ćete ih samo još većim glupacima učiniti, a ne uskraćujete je onim koji su je dostojni, jer biste im time nepravdu nanijeli. Vaše tajne ne otkrivajte prvom na koga naiđete, jer time ćete se osramotiti.

  (Širazi, Taraikul-hakaik)

 • Čuvaj se

  Čuvaj se pritajenih uzdaha ranjenih srca,
  jer skrivena rana srca na koncu se pokaže.

  Čuvaj se koliko god možeš da ne uvrijediš nečije srce,
  jer jedan jedini uzdah može da sruši cijelu vasionu.

  (Širazi, Đulistan)

 • Pođoh jednog dana brati ruže

  Pođoh jednog dana brati ruže iz bašče, Odjednom poj slavuja moga se uha tače. Siromašak poput mene u ružu se zaljubi ludo; usred bašče jecat stade i plakati srce hudo. Otkada mi srce dirnu tog slavuja pjesma blaga, preosjetljiv postao sam, izdaje me posve snaga. I tako, po toj bašči sam povazdan kružim, o plačnom mislim slavuju i zavodnici ruži. Udruži se ruža s trnom, a slavuj u ljubav pade; Niti se otrijezni slav ...
 • Ljudi su dijelovi jednog tijela

  Ljudi su dijelovi jednog tijela,
  jer čovjek je stvoren od iste materije.

  Kad jedan dio oboli,
  ni drugi ne ostaju u miru.

  Ti koji se ne brineš za nevolje drugih,
  nisi dostojan da te zovu čovjekom.

  (Širazi, Đulistan)

 • Ljubav

  Ljubav se doznaje iz jecaja srca, ali nije to bolest, kao što je obična srčana bolest.   Uzrok ljubavne bolesti je posve drugačiji nego što su uzroci kod ostalih bolesti. Ljubav (ašk) je instrument Božijih tajni.   Ljubav, bilo s ...
 • Pođi

  Pođi! Ti sa mnom čuješ i sa mnom vidiš. Šta znači postati drug tajne?! Lično ti si ta tajna. Pošto si ti (čovječe) na ovome svijetu, koji nas zbunjuje, razumio tajnu Lillah (Sve pripada Bogu), onda sam Ja tvoj. Jer, ko je Božiji i Bog je njegov. Ponekad ti reknem, ti si Moj, a nekad tvoj ću biti! Šta rekneš ti, to sam rekao Ja! Jer sam sjajno i svjetleće sunce. Gdje god budeš, Moje će svjetlo sijati iz tebe kao svjetiljka. I time će se riješiti ovosvj ...
 • Ašik

  Ašik koji ima lijepe i dobre misli i ako je iskren, to će ga dovesti do jedne stvarnosti.

  Mesnevija II (2760.)

 • Rahmet dolazi na rahmet

  Gdje god čovjek bude podnosio neku tegobu na srcu, tamo će mu i lijek doći, jer voda teži nizini.   Da na tebe padne rahmet, treba da su ti leđa niska, ko jede hljeb s kvasom ljubavi, osjetiće hranljivost u njemu.   Rahmet dolazi ...
 • Nafaka

  Nemoj se brinuti za svoju nafaku!

  Što pod čelom piše, stić' će dušu svaku!

  Sve što tebi treba ti od Boga traži;

  ko je od Njeg' džometniji, časniji i draži?

  (Fevzi Mostarac, Bulbulistan)

 • Zikr

  Kad spomene Boga, trunčica malehna

  blistanjem ljepote bude ukrašena!

  Zikir onog koji Allahu bigliše

  svjetlom na deredže uzdiže ga više!

  (Fevzi Mostarac, Bulbulistan)

 • Razmisli šta činiš

  Ne želiš li neugode, razmisli šta činiš;

  ko god žuri, jednom kajući se kinji!

  Spas ćeš naći samo u mudrim djelima!

  Ne boji se razmišljanja ko dokaze ima!

  (Fevzi Mostarac, Bulbulistan)

 • Prijatelj

  Ko god kaže da ti je prijatelj do groba,

  zatraži mu nešto, tako ga isprobaj!

  Ako namah udovolji on traženju tvome,

  tad se možeš nadati dostu iskrenome!

  (Fevzi Mostarac, Bulbulistan)

 • Oprosti

  Oprosti, sine, čovjeku čak i ako vara,

  milošću se zlo u dobro pretvara.

  Ti dušmanu okove od milosti stavi,

  od takvih se okova niko ne izbavi

  (Širazi, Bustan)

 • Ne bježi od duhovnog carstva

  Ko god bježi od učena čovjeka, on bježi od duhovnog carstva.   Nemoj da ti bude zanat da njeguješ tijelo, nego se pobrini o svome dinu.   Ti si ovdje lijepo odjeven i bogat, a kad umreš, šta ...
Nazad Dalje

Strpljivost

Božiji poslanik Isa, a.s., je rekao: Nećete dostići ono što volite dok ne ispoljite strpljivost spram onoga što mrzite.    

Pitanje je ključ

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Znanje je riznica, a pitanje je njen ključ. Zato pitajte, Allah vam se smilovao, jer će se time okoristiti četiri osobe: -   onaj koji pita, -   onaj ko odgovara na...

Volite djecu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Volite djecu i budite milostivi prema njima!  

Kako steći ljubav

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ne budi pohlepan za ovim svijetom pa će te Allah voljeti; i ne žudi za onim što je u rukama drugih, pa će te svijet voljeti.  

Poštovanjem razveseli ženu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Zaista je Allah, dž.š., milostiviji prema ženama nego muškarcima. I nema muškarca koji svojim poštovanjem razveseli ženu, a da ga Allah neće razveseliti na Sudnjem danu.  

Ljubav prema Allahu

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Upućujte ljude da vole i poštuju Allaha, pa će vas Allah zavoljeti.  

Blagost i čovječnost

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Držite se blagosti i čovječnosti!  

Oprost grijeha

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Onome, ko pogleda svog brata s osmijehom i prijateljski, biće oprošteni grijesi.  

Istinski vjernik

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Ko pomaže siromašne i pravičan je prema ljudima, on je istinski vjernik.  

Kur'an

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Kur'an je jasno svjetlo, mudra opomena i pravi put.  

Nepotreban govor

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Pokazatelj razumnosti čovjekove je da malo govori nepotrebne stvari.  

O lijepom i ljepšem

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Pravednost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od ljudi koji imaju vlast. Darežljivost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od imućnih. Pobožnost je lijepa,...

Plemenita ćud

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Zaista sam ja poslan da upotpunim plemenitu ćud.    

Ljubav prema ljudima

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.  

Kad ne bi

Božiji poslanik Isa, a.s., je rekao: Kada strasti ne bi razdirale srca, kada ih pohlepa ne bi zaprljala i kada ih blagodat ne bi otvrdnula, ubrzo bi postala zdjelama mudrosti.  

Srce

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Skromnost na ovom svijetu donosi srcu i tijelu mir i zadovoljstvo, a neumjerena žudnja brigu i tugu; dok lijenost i besposličarenje ubijaju srce i čine ga...

Ne bježi od duhovnog carstva

Ko god bježi od učena čovjeka, on bježi od duhovnog carstva.   Nemoj da ti bude zanat da njeguješ tijelo, nego se pobrini o svome dinu.   Ti si ovdje lijepo odjeven i bogat, a kad...

Oprosti

Oprosti, sine, čovjeku čak i ako vara, milošću se zlo u dobro pretvara. Ti dušmanu okove od milosti stavi, od takvih se okova niko ne izbavi

Prijatelj

Ko god kaže da ti je prijatelj do groba, zatraži mu nešto, tako ga isprobaj! Ako namah udovolji on traženju tvome, tad se možeš nadati dostu iskrenome! 

Razmisli šta činiš

Ne želiš li neugode, razmisli šta činiš; ko god žuri, jednom kajući se kinji! Spas ćeš naći samo u mudrim djelima! Ne boji se razmišljanja ko dokaze ima!

Zikr

Kad spomene Boga, trunčica malehna blistanjem ljepote bude ukrašena! Zikir onog koji Allahu bigliše svjetlom na deredže uzdiže ga više! 

Nafaka

Nemoj se brinuti za svoju nafaku! Što pod čelom piše, stić' će dušu svaku! Sve što tebi treba ti od Boga traži; ko je od Njeg' džometniji, časniji i draži? 

Rahmet dolazi na rahmet

Gdje god čovjek bude podnosio neku tegobu na srcu, tamo će mu i lijek doći, jer voda teži nizini.   Da na tebe padne rahmet, treba da su ti leđa niska, ko jede...

Dijete je plod srca

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Za svako stablo postoji plod, a plod srca je dijete.  

Volim te

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Riječi: „Volim te“, koje muškarac uputi ženi, nikada se ne brišu iz njenog srca.  

Zasnuj porodicu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Zasnuj sebi porodicu jer ti ona uvećava imetak.  

Ljubav

Ljubav se doznaje iz jecaja srca, ali nije to bolest, kao što je obična srčana bolest.   Uzrok ljubavne bolesti je posve drugačiji nego što su uzroci kod ostalih bolesti. Ljubav (ašk) je...

Najbolji među vama

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Najbolji među vama je onaj koji ima najljepšu narav.  

Čovjekova ljepota

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Čovjekova ljepota je njegov jezik (tj. njegove lijepe riječi).  

Uzmi mudrost

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Uzmi mudrost odakle god potekla, neće ti škoditi.  

Selam

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Nazivajte jedni drugima selam, pa ćete se voljeti.  

Slast vjerovanja

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Koga raduje da osjeti slast vjerovanja, neka voli i poštuje ljude u ime Allaha, a ne radi nekog interesa.  

Ljudi su dijelovi jednog tijela

Ljudi su dijelovi jednog tijela, jer čovjek je stvoren od iste materije. Kad jedan dio oboli, ni drugi ne ostaju u miru. Ti koji se ne brineš za nevolje drugih, nisi...

Pođoh jednog dana brati ruže

Pođoh jednog dana brati ruže iz bašče, Odjednom poj slavuja moga se uha tače. Siromašak poput mene u ružu se zaljubi ludo; usred bašče jecat stade i plakati srce hudo. Otkada...

Neznalice

Kad bi znanje uvećavalo opskrbu i nasušni hljeb, ne bi bilo bjednijeg čovjeka od neznalice.  Međutim, neznalice dobivaju toliko opskrbe, da pametni i učeni ostaju zapanjeni.     

Čuvaj se

Čuvaj se pritajenih uzdaha ranjenih srca, jer skrivena rana srca na koncu se pokaže. Čuvaj se koliko god možeš da ne uvrijediš nečije srce, jer jedan jedini uzdah može...

O vi, mudrošću obdareni!

O vi, mudrošću obdareni! Dijelite savjet poput liječnika koji koristan lijek propisuje, a štetan uskraćuje. Mudrost ne dijelite među neupućenim, jer ćete ih samo još većim glupacima učiniti, a ne...

Šta je najteže podnijeti na dunjaluku?

Na pitanje šta je najteže podnijeti na dunjaluku Isa, a.s., je rekao: „ Allahovu, dž.š., srdžbu.“  „ Kako se može od nje sačuvati?“  „Vlastiti bijes slomiti i držati ga pod...

Čije društvo treba tražiti?

Na pitanje havarijjuna čije društvo treba tražiti Isa, a.s., je odgovorio: „Društvo onih koji će vas na Allaha podsjetiti.“   (Širazi, Taraikul-hakaik)

Onaj koji znanje posjeduje

Ko znanje posjeduje, primjenjuje ga i druge podučava, bit će uzdignut u carstvo nebesa.   (Ebu Hamid Gazali, Ihja 1)

Pamćenje hadisa

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Ko iz mog ummeta upamti četrdeset hadisa od kojih će imati koristi u svojoj vjeri, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu kao fakiha i znalca.                                          ...

Približavanje Bogu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Rekao je Allah, dž.š.: „Neće Mi se približiti rob ničim milijim od onog što sam mu Ja propisao. On Mi se približava nafilama, sve dok ga...

Duša

Duša nema jedno određeno mjesto u tijelu, ali ona djeluje na srce iako je bezmjesna.   Dobrota duše vidi se preko srca, na vladanju se pokaže lijep razbor.   Pamet se pokaže kad tijelo služi svojoj...

Ljubav za druge ljude

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Propašće i na velikom gubitku bit će čovjek, u čijem srcu nema ljubavi za druge ljude.  

Vjernik

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Znanje je prijatelj vjerniku, razum mu je vodič, dobra djela su mu skrbnik, blagost pomoćnik, strpljenje vojni zapovjednik, nježnost roditelj, a ljubaznost njegov brat.    

Stičite znanje

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Obrazujte se i stičite znanje, a sa znanjem stičite mirnoću i dostojanstvo. Osim toga, budite ponizni i pokorni onima od kojih znanje stičete.    

Vjerodostojnost Poslanikovog govora

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Uporedi moj govor sa Allahovom Knjigom i ako se podudara s njom, od mene je i ja sam ga izrekao.  

Učenjaci

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Bolji je jedan sahat učenjaka koji provede sjedeći u razmišljanju o svojim djelima, nego sedamdeset godina ibadeta koji čini pobožnjak.  

Zelenilo na đubrištu

Ljepote koje se zasnivaju na samim riječima slične su zelenilu koje raste na đubrištu, o prijatelju!        

Lijepi i čisti

Lijepi i čisti idu prema lijepom i čistom, nečisti idu nečistim, to neka znaš.   Loše ljude nemoj mrziti, jer i oni su skrenuli zbog mržnje, grobovi će im biti pored onih koji su...