nedjelja, 18 Maj 2014 07:28

Putnik sa Kur'anom

Ukoliko ste od onih koji se vole družiti sa Kur'anom, evo par vrijednih savjeta koji će vam pomoći da to svoje druženje podignete na veći nivo – da započnete svoj put hifza. Međutim, ukoliko ste od onih koji zanemaruju druženje sa Kur'anom, nadamo se da će ovi savjeti koji su pred vama, u najmanju ruku, biti poticaj na vaše svakodnevno druženje sa Božijom riječju.
Objavljeno u Multimedija
utorak, 13 Maj 2014 19:10

Dobar prijatelj

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato neka svako od vas pazi ko će mu biti prijatelj. Za tebe nema dobra u druženju sa čovjekom koji ti ne želi ono što želi sebi. Imam Ali, mir neka je na nj, rekao je: Pravi ti je prijatelj onaj koji te savjetuje o tvojim nedostatcima, koji te čuva u odsutnosti i koji ti daje prednost nad sobom. Pomagač u pokornosti Bogu najbolji je prijatelj.
Objavljeno u Multimedija
Prezentacija programa  "Žena u ogledalu duhovnosti"
Objavljeno u Multimedija
nedjelja, 04 Maj 2014 15:59

Sine, šta je to?

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!"   (Kur'an, XVII:23-24.)
Objavljeno u Multimedija
srijeda, 30 April 2014 14:48

Poslanikova, ﷺ, bogobojaznost

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Ne protekne trenutak sinu Ademovom u kojem se ne sjeti Allaha, a da neće zažaliti za tim trenutkom na Sudnjem danu. Ko se sjeća Allaha, On ga voli. Imam Ali, mir neka je na njega, rekao je: Ko zaboravi na Allaha, Hvaljenog i Slavljenog, Allah učini da on sam sebe zaboravi i srce mu oslijepi. (Mjera mudrosti 1, sažetak zbirke hadisa)
Objavljeno u Multimedija
nedjelja, 27 April 2014 19:40

Majčin poziv

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. (Kur'an, Lukman:14.)
Objavljeno u Multimedija
petak, 04 April 2014 11:38

Zašto smo se udaljili od Kur'ana?

Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Zaista ljudska srca hrđaju kao što hrđa željezo. Neko upita: Kako se ona čiste, Allahov Poslaniče? Učenjem Kur'ana i sjećanjem na smrt, on odgovori.    /Bejheki/
Objavljeno u Multimedija
ponedjeljak, 31 Mart 2014 08:34

Zašto nam se dova ne prima?

Ibrahim ibn Edhem je jedne prilike okupio stanovnike Basre, pa su mu rekli: Mi stalno upućujemo dove, ali ih Allah, dž.š., ne prima. Šta je uzrok tome? Odgovorio im je: Spoznali ste Allaha, ali Njegovo pravo niste ispunili, tvrdite da volite Poslanika ﷺ, a njegov sunnet ne slijedite, čitate Kur'an, a po njemu ne radite, jedete iz Allahovog obilja, a ne zahvaljujete Mu, kažete da vam je šejtan neprijatelj, a slijedite ga, govorite da je Džennet istina, a za njega ne radite, govorite da je Vatra istina, a od nje ne bježite, govorite da je smrt istina, a za nju se ne pripremate, tuđe mahane istražujete, a svoje zaboravljate, mrtve ukopavate, a pouku ne uzimate.
Objavljeno u Multimedija
utorak, 18 Mart 2014 12:09

Dova Jesteširu

Sejjid ibn Tāwūs u svojoj knjizi Muhedžud-da‘wāti prenosi od Emirul-mu'minina tj. imama ‘Alijja, r.a., sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.a., podučio me je ovoj dovi i naredio mi je da njome dovim u svakoj teškoj i lahkoj situaciji, te da njome podučim halifu poslije mene. Naredio mi je da se od nje ne odvajam dok sam živ, sve dok se ne sretnem sa Allahom, ‘azze we dželle.
Objavljeno u Multimedija
petak, 14 Mart 2014 09:28

Proljeće je

Jednog proljetnog dana siromašni, stari,  slijepi čovjek sjedio je na stepenicima ispred neke zgrade, sa šeširom pored svojih stopala i jednim natpisom na kome je pisalo: „Slijep sam, molim vas, pružite mi pomoć!”
Objavljeno u Multimedija

Magazin Ašk