Religija (404)

ponedjeljak, 14 Septembar 2020 19:21

Temelji islamske kulture (I dio)

Istraživači vjeruju da se svaka kultura oblikuje na osnovu posebnih temelja i svjetonazora. Vrsta pogleda na svijet, na čovjeka i na kraj ljudskog života, kao i stav prema prirodi činioci su koji određuju elemente određene kulture. I kulturni ciljevi se također oblikuju na ovoj osnovi i, na kraju, zavisno od…
ponedjeljak, 14 Septembar 2020 19:16

Čestiti ljudi i brak

Bog nam u Kur’anu skreće pažnju na pitanje braka i supružništva, a istovremeno dok supruge opisuje kao Svoje znakove, poziva na razmišljanje o ovoj temi: وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتِّسَْكُنُوا إِلَهَْا وجََعَلَ بيَنَْكُم مَّودََّةً وَرحََْةً إِنَّ فِ ذَلكَِ لَياَتٍ لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ I jedan od dokaza Njegovih…
četvrtak, 27 Avgust 2020 05:14

Razum i razmišljanje u Kur’anu

Izraz koji upućuje na razum i razmišljanje u Kur'anu Časnom upotrijebljen je 49 puta. Kako Kur'an časni tretira ljudski razum? Na koji način se on obraća razumu? Koja je stvarna vrijednost i uloga razuma koju ističe i naglašava? Istina je da na svijetu ne postoji ni jedna religija koja poput…
utorak, 18 Avgust 2020 19:38

Ispovjedanje vjere

Imam Sadik, mir s njime, je prenio od svojih predaka da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., [17] rekao prilikom jedne od svojih molitvi: “Neka je slava Bogu, Koji je u svojstvu Prvoga (awwaliyyah) bio Usamljen, i kod Koga je odsustvo početka (azaliyyah) bilo savršeno uzvišeno božanstvenošću, i najveličanstvenije kroz Njegovu veličanstvenost…
četvrtak, 30 Juli 2020 07:47

Ibrahimova/Abrahamova potraga za Bogom

U svojim mnogolikim prostranstvima Kurʼān je, i vidljivo i skrovito, protkan snažnom porukom otklona od politeizma (širka). Kao da na stranicama Kurʼāna vidimo jedno “mrgođenje“ spram i same pomisli da bi se mogli divinizirati ljudi ili njihove idolatrijske rukotvorine (kipovi, kumiri, idoli, totemi...). Također, u svojim poglavljima Kurʼān na više…
Da li prihvatanje mudžize znači negiranje načela uzročnosti? Prije odgovora na ovo pitanje trebamo još nešto objasniti. Postoji razlika između prihvatanja načela uzročnosti i prihvatanja posebnih uzroka za svaki slučaj i svođenja uzroka na poznate uzroke. Znači da ovdje postoje dvije zabune. Jedna je uobičajena (u ovom vremenu neke osobe…
Da li Kur’an časni prihvata univerzalnost i nužnost zakona uzročnosti? Ili ga prihvata samo kao partikularni afirmativni sud? Drugim riječima, da li uvijek tvrdi da nijedna posljedica ne nastaje bez svoga posebnog uzroka ili kaže da u nekim slučajevima posljedica može nastati bez takvog uzroka, dok u drugim slučajevima posljedica…
srijeda, 17 Juni 2020 15:35

Polje čovjekove slobode i volje

Jasno je da čovjek, istovremeno dok je slobodan da gradi svoje psihičko tijelo, mijenja prirodnu sredinu u njemu odgovarajući oblik I gradi svoju budućnost kako želi, ima i mnoga ograničenja, i njegova sloboda je relativna sloboda, znači, sloboda unutar jednog ograničenog okvira. Upravo unutar tog ograničenog okvira on može i…
utorak, 02 Juni 2020 11:41

Spoznaja Boga

Gazali spoznaju Boga smatra najuzvišenijom naukom. Prema njegovom mišljenju, znanje zbog kojeg je Božiji poslanik ljude pozvao na daleka, duga i iscrpljujuća putovanja jeste upravo ovo znanje.[1] Gazali poput većine muslimanskih učenjaka[2] vjeruje da ne treba tragati za razumijevanjem Božije suštine i Biti, jer je Božija Bit takva da se…
petak, 29 Maj 2020 12:46

Značenje tevhida IV

Ako pretpostavimo da neko vjeruje da je stvoritelj jedan ali da su gospodari svijeta mnogobrojni, to jest da svijet ima mnogobrojne gospodare koji čine ono što hoće, naprimjer jedan upravlja zemljom, drugi životinjama, treći kopnom, četvrti morem, ali ih je sve stvorio Bog, je li takva osoba s islamskog gledišta…
Stranica 1 od 41

Magazin Ašk