A+ A A-

Članci o Kur'anu (96)

Kur’anski fenomeni: Voda i život

„Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar. Pa zar neće vjerovati?“ (Kur'an, El-Enbija, 30) „A Allah je svaku životinju stvorio od vode. Pa od njih je ko ide na trbuhu…
Više...

Lukman kroz Kur'an

Lukmān se u Kurʼānu spominje na dva mjesta, u istoimenoj suri (Luqmān, 31:12-13). Ta sura je proslavila Lukmānovo ime. Među nekoliko tajanstvenih ličnosti u Kurʼānu Lukmān je, bez sumnje, jedna od najvažnijih drevnih ličnosti u tradicionalnoj muslimanskoj pobožnosti.Kako se u 31:12, kaže: “A Mi [tj. Bog] smo Lukmanu Mudrost (al-ḥikmah)…
Više...

Poziv pobunjenom čovjeku

Autor: Enes Karić Kao Božija Riječ Kurʼān se na mnogo mjesta može čitati i kao mnoštvo usrdnih poziva “pobunjenom čovjeku“.Čovjeka se poziva da preispita svoj “ustanak“ protiv Boga, da pokuša da se, ćudoredno i preispitujuće, nadnese nad svoju osionost, zadrtost, bigotizam i zastranu.U tim kurʼānskim pozivima kao da vidimo neku…
Više...

Islamske jave i snovi Aleksandra Sergejeviča Puškina

U svrhu omeđenosti ovog našeg eseja bolje je i svrsishodnije Puškinove “islamske jave i snove“ sagledavati u mnogolikim vezama sa procvatom “romantizma u ruskoj književnosti“. Puškin je uz književni romantizam bio pristao, ali se kasnije od njega i odvojio. Također, Rusija je već u Puškinovo vrijeme pozornica širokih književnih, kulturalnih,…
Više...

Važnost učenja Kur'ana

Kur'an je knjiga čiji je autor Allah Uzvišeni. Objavljena je radi upute i sreće ljudskog roda časnom poslaniku Muhammedu, s.a.v.a. U njenu autentičnost nema sumnje jer je sačuvana od svake promjene do Sudnjeg dana. Kur'an je poput sunca koje grije i osvjetljava one koji se nalaze u njegovoj blizini.
Više...

O razmišljanju (tefekkur)

U ajetu koji se nalazi pri kraju sure Jusuf, kaže Allah, dž.š.: Koliko i koliko ima znakova Allahove svemoći na nebu i na zemlji. Ljudi prolaze pokraj tih znakova, ali glavu zakreću! Neće da obrate pažnju na te znakove, toliko su oholi i umišljeni. Neće ni da ih vide, a…
Više...

Uzdržavanje od tumačenja Kur'ana po ličnom nahođenju

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Allah, dž.š., je rekao: ‘Ne vjeruje u Mene onaj koji Moj govor tumači po ličnom nahođenju.’”[1] “Najviše se za svoj ummet plašim onih ljudi koji će nakon mene Kur’an nemjerodavno tumačiti.”[2] Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Ko protumači Kur’an po svome nahođenju i tumačenje…
Više...

Odgovornost za sluh

Časni Kur’an ne sužava čovjekovu odgovornost samo na jezik i govor, već drži da u krug njegovih odgovornosti spadaju i vid, i sluh i srce, pa kaže: Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i srce, za sve to će se, zaista, odgovarati. (El-Isra’, 36)…
Više...

Razdvajanje spolnog i umnog punoljetstva

U islamskom šerijatskom pravu, na temelju principa odvojenosti spolnog i umnog punoljetstva, propisan je poseban zakon o ekonomskoj nezavisnosti i finansijskoj slobodi. Prema ovom zakonu, finansijska ovlaštenja se prepuštaju onoj osobi koja, pored spolnog punoljetstva, posjeduje i punoljetstvo razuma. Osoba koja je dostigla spolno punoljetstvo, ali još uvijek ne posjeduje…
Više...

Razmišljanje i skrušenost

Uzvišeni kaže: Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. (Sad, 29) Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci! (Muhammed, 24) Pravo Kur'ana u odnosu na tebe, muslime, jeste da…
Više...
Priključi se za RSS feed