A+ A A-

Putovanje kroz historiju (66)

Pouke kazivanja o Jusufu, a.s.

Kur’anska kazivanja su najljepša kazivanja, oličenje su ushićenja, uzbuđenja, rječitosti, konstrukcije, sistematičnosti. U Kur’anu se kaže: „Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo.“ Potrebno je razmišljati o Kur’anu i njegovim porukama, kako bismo osjetili istinsku ljepotu i kako bismo slijedili Pravi put. Jedna od kur’anskih sura, kur’anskih kazivanja, koje obiluje poukama…
Više...

Ka'ba

Božija kuća i drevni hram posvećen Jedinome, objekat hadža i tačka prema kojoj su usmjerene svakodnevne molitve, kibla svih muslimana, stoji u srcu Mekke kao svjedočanstvo o prirodi islama kao čistog monoteizma koji je oživio Ibrahimov (a.s.) monoteizam, noseći primordijalnu poruku jednoće, objavljenu Ademu (a.s.), ocu čovječanstva i prvom poslaniku.…
Više...

Božiji poslanik Salih, a.s.

Među poslanicima čije ime je spomenuto u Kur'anu je i poslanik Salih, a.s. Spomenut je jedanaest puta. Rođen je i odrastao u narodu Semud. Potomak je Nuha, a.s. On je Salih ibn Ubejd ibn Hazir ibn Semud ibn Ad ibn Irem ibn Sam ibn Nuh. Salih, a.s., je govorio arapski…
Više...

Božiji poslanik Il'jas, a.s.

Različita su mišljenja o vremenu i mjestu u kome je živio i djelovao Božiji poslanik Il'jas, a.s. Prema nekim izvorima, ovaj poslanik je živio u vremenu nakon Musaa i Haruna, a.s., u gradu Baalbeku u današnjem Libanonu, dok ga drugi izvori smještaju u vrijeme nakon Sulejmana, a.s., na prostor sjevernoga…
Više...

Božiji poslanik Jakub, a.s.

Jakub (ar. يَعْقُوب‎ – „hvata za petu“) je Božiji poslanik spomenut u Kur'anu. On je sin Božijeg poslanika Ishaka, a.s., i časne majke Refake, kćeri Božijeg poslanika Luta, a.s. Jakub, a.s., u Kur'anu se spominje šesnaest puta, a jedan put je spomenut i imenom Israil (hebr. יִשְׂרָאֵל‎‎ – Božiji rob).…
Više...

Božiji poslanik Idris, a.s

Nakon poslanika Adema i Šita, Allah odabra Idrisa, a.s., za poslanika i vjerovjesnika. Kao što su to činili svi poslanici, prije i poslije njega, i Idris, a.s., je neumorno upućivao svoj narod na činjenje dobra i odvraćao ih od zla. O imenu ovog poslanika postoji više različitih mišljenja. Prema jednom…
Više...

Nuhova lađa

Kada se more života uzburka, podignu nemilosrdni valovi, a spas od gubitka u njegovim mračnim dubinama nalazimo samo na jednom mjestu, tad kažemo da smo pronašli Nuhovu lađu. Od dana kada je Nuhova lađa pristala na planinu El-Džudi, postala je simbolom jedinog spasa u moru beznađa. Premda je od tog…
Više...

Božiji poslanik Uzejr, a.s.

Božiji poslanik Uzejr, a.s., je bio poslanik naroda Benu Israil. Imenom je spomenut na jednom mjestu u časnom Kur'anu. Jevrejska i kršćanska duhovna tradicija ga nazivaju imenom Ezra. Prema nekim predanjima, Uzejr, a.s., je živio u vremenu Davuda i Sulejmana, a.s., s jedne strane, te vremenu u kojem su živjeli…
Više...

Usama ibn Zejd

Prema nekim izvorima, Usama je rođen sedme godine prije Hidžre, a prema drugim desete godine prije Hidžre. Kako je njegov otac bio usvojeni sin Poslanika Muhammeda, a.s., a njegovu majku je vezivala bliskost sa majkom Poslanika, a.s., Usama je bio poput Poslanikovog, a.s., unuka. Sam Poslanik, a.s., se prema njemu…
Više...
Priključi se za RSS feed