Možda ćeš reći: „Ranije si istakao kao značajno razumijevanje kur'anskih tajni i značenja koja se razotkrivaju onima koji posjeduju čista srca, pa kako to može biti pohvalno kada je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko po svom mišljenju tumači Kur'an, neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu![1]“ Zbog ovoga su učenjaci koji tumače Kur'an na osnovu njegovog vanjskog značenja osuđivali pripadnike tesavvufa, posebno one nedorasle koji se izdaju za sufije, zbog njihovog tumačenja kur'anskih riječi drugačije od onoga kako je preneseno od Ibn Abbasa i drugih mufessira, te su smatrali da je to vid nevjerstva. Ako je ispravno to što su mufessiri rekli, u čemu je onda smisao razumijevanja Kur'ana, osim u pamćenju njegova tumačenja. A ako to nije ispravno, koji je onda smisao Poslanikovih, s.a.v.s., riječi: „Ko po svom mišljenju tumači Kur'an neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu?“  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 12 Septembar 2018 08:21

O unutarnjim aktivnostima kod učenja Kur'ana

Unutarnjih aktivnosti kod učenja Kur'ana ima deset, a to su: razumijevanje važnosti Kur'ana, poštovanje Kur'ana, prisutnost srca, promišljanje, razumijevanje, oslobađanje od svih zapreka za razumijevanje, specificiranje, doživljavanje kur'anskog teksta, uzdizanje i odricanje od svega materijalnog.
Objavljeno u Kur'an
Osobe koje posjeduju materijalistički svjetonazor i koje se nisu okoristile uzvišenim, božanskim učenjima sav univerzum i sve uzroke i činioce u njemu ograničavaju na materijalne i osjetilne mogućnosti i radi unapređenja vlastitih ciljeva pažnju usmjeravaju samo na fizičke činioce. U tom slučaju, ukoliko im život ide po volji, obuzima ih oholost i očaranost Ovim svijetom i pritom ne prezaju ni od kakve vrste iskorištavanja i pljačkanja drugih te upotrebljavaju sva moguća sredstva i tehnologiju da bi unaprijedili vlastiti život. Međutim, ukoliko u životu dožive poraz, padaju u beznađe i nemir, sve puteve vide zatvorenim i mračnim, nemajući ni tračak nade.
Objavljeno u Kur'an
subota, 11 Avgust 2018 15:38

Čestiti ljudi i čuvanje umjerenosti

Pravedni budite, to je najbliže čestitosti![1] Pravednost i umjerenost su znakovi čvrstoće imana, a to predstavlja uravnoteženost duše, psihe i postojanost na Pravom putu, te se stoga ubrajaju u najvažnije odlike čestitih ljudi. Tako Bog uspoređujući Svoja dva roba kaže: Da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na Pravom putu?[2] Prema tome, pravednost i umjerenost su najvažniji kriteriji za upoznavanje neke osobe i najbolji kriteriji za mjerenje djela.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 06 Avgust 2018 14:01

Čistoća i uljepšavanje čestitih ljudi

Uzvišeni Bog je posredstvom padanja kiše sa neba, pročišćavanja zraka djelovanjem biljaka i rastakanja lešina uz pomoć zemlje stvorio pretpostavku za “čišćenje” u poretku egzistencije. On sam u časnom Kur’anu kaže: I Mi s neba čistu vodu spuštamo.[1] Također, Bog ukrašavanjem neba zvijezdama i uljepšavanjem zemlje različitim vrstama ukrasa predočava “ukrašavanje” u poretku postojanja, kao što kaže u časnom Kur’anu: Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili.[2] [1] El-Furkan, 48. Mizan, Bejrut, sv. 15, str. 226. [2] Es-Saffat, 6.
Objavljeno u Kur'an
petak, 20 Juli 2018 13:09

Čestiti ljudi i borba protiv strasti

Uživanje u džennetskim užicima i zabrana odavanja strastima na Dunjaluku U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju.[1] Treba znati da Bog za Svoje robove želi uživanje, lagodnost i spokoj bez slabosti i pokvarenosti, a uživanje u džennetskim blagodatima neće imati za posljedicu nikakvu slabost, nemoć, pokvarenost ni nasilje, kao što o tome Kur’an kaže: Od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti.[2]
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 11 Juli 2018 13:52

Čestiti ljudi i puteni nagoni

Uzvišeni Bog je sve blagodati, ljepote i užitke smjestio na Zemlju i nebo, a tjelesne prohtjeve, želju i ljubav prema tim blagodatima je smjestio u ljudsku prirodu kako bi to bio motiv za promjene u ljudskom životu, jer uživanje u zadovoljstvima i ljepotama olakšava prolaženje kroz životne uspone i padove. Zbog toga, časni Kur’an čovjeka podsjeća na ove blagodati: I konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras.[1] I još kaže: Ljudima se čini da je lijepo ono za čim žude: žene, sinovi, mnoštvo imetka...[2] [1] En-Nahl, 8.  [2] Ali Imran, 14.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 21 Juni 2018 06:17

Sluh i vid čestitih ljudi

U Kur’anu se spominje blagodat sluha i vida i skreće se pažnja na potrebu da čovjek zahvali na ovim blagodatima. Uzvišeni Bog kaže: I daje vam sluh i vid i razum (srce) da biste bili zahvalni.[1] Nikome nije nepoznat značaj ova dva organa kao sredstva spoznaje i uspostavljanja komunikacije sa drugim ljudima.  
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 11 Juni 2018 08:19

Jezik čestitih ljudi

Uzvišeni Allah u mnogim kur’anskim ajetima upozorava na ispravan govor. Između ostalog kaže: O vjernici, bojte se Allaha i samo pravo govorite.[1] Obraćanje pažnje na različite dimenzije govora i mogućnosti jezika značajno je zbog toga što je jezik najvažniji dio tijela, koji otkriva unutrašnjost čovjeka i predočava drugima njegovu unutrašnju ličnost, jer se preko jezika drugima predstavljaju i prenose misli, raspoloženja i čovjekova unutrašnja stanja i upravo zbog toga jezik nazivaju “tumačem srca”. [1] El-Ahzab, 70.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 13 Maj 2018 20:03

Razum čestitih ljudi

Uzvišeni Bog je u Kur’anu više puta ukazao na razmišljanje i poimanje, između ostalog u ajetu: U ovome su doista znakovi za ljude koji razmišljaju.[1] Razum koji shvata je ljudsko blago pomoću kojeg čovjek raspoznaje istinu od neistine i uputu od zablude. Razum ga upućuje prema traženju znanja, pronalaženju mudrosti i uzimanju pouke. Pobožnost, ljubav prema Ahiretu i veza s Bogom također predstavljaju znakove promišljanja i razboritosti. [1] Er-Rad, 4.
Objavljeno u Kur'an
Stranica 1 od 14

Magazin Ašk