petak, 21 Juni 2013 14:14

Ljubav

Ljubav se doznaje iz jecaja srca, ali nije to bolest, kao što je obična srčana bolest.   Uzrok ljubavne bolesti je posve drugačiji nego što su uzroci kod ostalih bolesti. Ljubav (ašk) je instrument Božijih tajni.   Ljubav, bilo s jedne ili s druge strane, na kraju pokaže nam pravac odakle dolazi, i kuda vodi. Sve što kažem, opisujući ašk (ljubav), kad opet dođem pred ašk, postidim se za ono što sam prije rekao.   Iako je u raznim tumačenjima jezik vrlo širok i bogat, ljubav je još šira bez jezika.   Pero u pisanju leti vrlo brzo, ali kad dođe na ljubav, prelomi se.   Pamet je u tumačenju ljubavi kao magarac u blatu. O ljubavi i zaljubljenom može govoriti samo ljubav.     
Objavljeno u Citati
Na pitanje šta je najteže podnijeti na dunjaluku Isa, a.s., je rekao: „ Allahovu, dž.š., srdžbu.“  „ Kako se može od nje sačuvati?“  „Vlastiti bijes slomiti i držati ga pod kontrolom“ – odgovori Isa, a.s.  
Objavljeno u Citati
ponedjeljak, 18 Mart 2013 12:17

Dvojnost svaku odbacujem

Dvojnost svaku odbacujem, oba svijeta jednim vidim, Jednog tražim, Jednog znam, Jednog vidim, Njeg' zazivam On je Prvi i Posljednji, On je Jasni i Skriveni, sem Njega, Onoga koji jeste, nikog drugog ne priznam.     
Objavljeno u Citati

Magazin Ašk