nedjelja, 08 April 2012 00:00

Priprema djece za polazak u školu

U okviru društvenih promjena kod nas i u regiji događale su se značajne promjene u svim oblastima života. One su zahvatale sve faktore primarne i sekundarne sredine. Porodicu, prije svega, obrazovne ustanove, socijalno naslijeđe, društvene organizacije, vršnjake, susjede, utičući na njihovu kulturu i načine ponašanja. Kulturne potrebe nastaju u prirodnoj i socijalnoj sredini, pa je potrebno i zadovoljavati ih. Životni uslovi su se mijenjali, odnosi unutar svih faktora sredine također. I porodica, kao prva socijalna sredina se mijenjala, ali njene funkcije bi trebale ostati iste. Postavlja se pitanje kako porodica danas, zajedno sa ostalim sociokulturnim faktorima, u okviru društvenih promjena utiče na rast i razvoj djece.
Objavljeno u Pedagogija

Magazin Ašk