Časopisi (87)

ponedjeljak, 14 Septembar 2015 17:44

Božiji atributi

Božija svojstva su tolika da se ne mogu odrediti. Njihova suština je nespoznatljiva našem razumu. Kako na osnovi Božijih djela znamo da On postoji, tako na osnovi Njegovih svojstava znamo da je On savršen i veličanstven. Na temelju onih svojstva koja nam je sam Uzvišeni Bog u Kur’anu objavio, mi…
nedjelja, 23 Avgust 2015 08:51

Moć i nemoć komunikacije

Draga braćo! Živimo u vremenu globalizacije, masovne komunikacije, elektronskih i pisanih medija, interneta, satelitskog praćenja objekata i lica, vremenu velikih komunikacijskih mogućnosti. Suvremeni oblik obrazovanja nudi predavanja putem video linka na velikim udaljenostima pa čak i polaganje ispita na takav ili sličan način. Ovo je vrijeme velikih gradova u kojima…
Institucije koje su određivale međuljudske odnose prije pojave islama, a zbog kojih je on, u izvjesnom smislu, i došao zamjenujući ih daleko korisnijim odnosima za život ljudi i društva, kao i njihovih međusobnih odnosa, bile su: Prvo – skup idolatrijskih institucija koje su propagirale pristaše različitih božanstava kao što su…
četvrtak, 02 Juli 2015 20:20

Lejletu-l-Kadr

(Ova hutba je održana u Carevoj džamiji u Sarajevu 17. septembra 1976. / 22. dan ramazana 1396. godine po hidžri, a objavljena je u Glasnik-u Vrhovnog islamskog straješinstva u SFRJ, br. 5, septembar-oktobar 1976.) Draga braćo i poštovane sestre! Ramazan se primiče kraju. Ovi mubarek dani brzo izmiču. Jer, tek…
subota, 13 Juni 2015 19:36

Izjednačavanje dobra i zla

Nizom kur’anskih ajeta kuca se na ljudski razum u razlučivanju dobra od zla, pozitivnog od negativnog, kao i ukazivanju na mnoštvo zla uprisutnjenog svugdje oko nas koje stoji kao stalna kušnja. Čovjek se poziva da progleda duhovnim okom, jer nije isti slijepac i onaj koji vidi, da odabere svjetlo jer…
(Članak je preuzet iz Islamska misao, revija za islamistiku, teologiju i informatiku, broj 5, godina I, Starješinstvo IZ u SRBiH, Hrvatskoj i Sloveniji, Sarajevo, april 1979., str. 10-11., prevod s arapskog: S. Hukić) Da li je naša sudbina unaprijed određena? Da li je naš uspjeh ili poraz, pad i uspon,…
utorak, 14 April 2015 08:08

Slijedimo ono najljepše

Hvala i zahvala pripadaju jedino Allahu Svevišnjem, Gospodaru svih svjetova, Stvoritelju vidljivog i nevidljivog, Vladaru Sudnjeg dana, Silnome i Moćnome, Koji nas je učinio muslimanima i dao nam Kur’an kao uputu i svjetlo do Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na Allahova miljenika Muhammeda, s.a.v.s., koji je svjetlo islama hrabro…
nedjelja, 29 Mart 2015 10:30

Bog kod naučnika i mislilaca

Bog je bio prva preokupacija onih koji su Ga priznavali, onih koji su Ga negirali i onih koji su sumnjali u Njegovo postojanje... On je uvijek bio predmetom istraživanja svih filozofa bez izuzetaka, bez obzira na to da li su htjeli opovrgnuti ili dokazati Njegovo postojanje. Stanje filozofa se u…
ponedjeljak, 09 Mart 2015 08:48

Veliki umovi se dive Tvorcu svemira

U ovom napisu bih htio iznijeti šta su o Tvorcu svemira rekli najeminentniji astronomi, fizičari, matematičari i ostali prirodoslovci, jer su imali veću mogućnost da ga spoznaju. Prvenstveno ću obratiti pažnju na ljude koji su dali temelj izučavanju kosmosa, bez kojeg bi čovječanstvo danas bilo u potpunom mraku i bez…
četvrtak, 12 Februar 2015 13:23

Namaz sa zdravstvenog gledišta

Namaz, kako je poznato svakom muslimanu, jedan je od pet islamskih temeljnih dužnosti. Zasniva se kao i ostali temelji islama na Božijoj objavi - Kur'ani azimuššanu, od koga svaki stručak sadržaje duboke misli. Po propisima te objave nalaze muslimani vječni spas na oba svijeta. O Islamu samom pisahu i strani…

Magazin Ašk