Časopisi (92)

(Članak je preuzet iz Islamska misao, revija za islamistiku, teologiju i informatiku, broj 5, godina I, Starješinstvo IZ u SRBiH, Hrvatskoj i Sloveniji, Sarajevo, april 1979., str. 10-11., prevod s arapskog: S. Hukić) Da li je naša sudbina unaprijed određena? Da li je naš uspjeh ili poraz, pad i uspon,…
utorak, 14 April 2015 08:08

Slijedimo ono najljepše

Hvala i zahvala pripadaju jedino Allahu Svevišnjem, Gospodaru svih svjetova, Stvoritelju vidljivog i nevidljivog, Vladaru Sudnjeg dana, Silnome i Moćnome, Koji nas je učinio muslimanima i dao nam Kur’an kao uputu i svjetlo do Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na Allahova miljenika Muhammeda, s.a.v.s., koji je svjetlo islama hrabro…
nedjelja, 29 Mart 2015 10:30

Bog kod naučnika i mislilaca

Bog je bio prva preokupacija onih koji su Ga priznavali, onih koji su Ga negirali i onih koji su sumnjali u Njegovo postojanje... On je uvijek bio predmetom istraživanja svih filozofa bez izuzetaka, bez obzira na to da li su htjeli opovrgnuti ili dokazati Njegovo postojanje. Stanje filozofa se u…
ponedjeljak, 09 Mart 2015 08:48

Veliki umovi se dive Tvorcu svemira

U ovom napisu bih htio iznijeti šta su o Tvorcu svemira rekli najeminentniji astronomi, fizičari, matematičari i ostali prirodoslovci, jer su imali veću mogućnost da ga spoznaju. Prvenstveno ću obratiti pažnju na ljude koji su dali temelj izučavanju kosmosa, bez kojeg bi čovječanstvo danas bilo u potpunom mraku i bez…
četvrtak, 12 Februar 2015 13:23

Namaz sa zdravstvenog gledišta

Namaz, kako je poznato svakom muslimanu, jedan je od pet islamskih temeljnih dužnosti. Zasniva se kao i ostali temelji islama na Božijoj objavi - Kur'ani azimuššanu, od koga svaki stručak sadržaje duboke misli. Po propisima te objave nalaze muslimani vječni spas na oba svijeta. O Islamu samom pisahu i strani…
petak, 19 Decembar 2014 09:55

Škrtost i rasipanje

Tvrdica skuplja novac bez cilja; rasipnik ih bez svrhe rasipa. Tvrdica nema nikakva uživanja; rasipnik ima beskorisno uživanje od svog imetka. Tvrdica se može povratiti na zlatnu srednju stazu kad god hoće; rasipnik i ako bi htio, ne može više. Jedan stiče sebi neprijatelje; drugi (rasipnik) stiče prijatelje koji su…
Pravovjerni se ne da ujesti dva puta iz jedne zmijske rupe. Ovaj hadis upozorava svakog muslima na veliku opreznost u općenju s ljudima. Ko te jednom prevari, ne vjeruj mu više, jer je u stanju opet prevariti. Nije pametno da ti jedan čovjek dva puta štetu nanese. Naročito, danas u…
srijeda, 05 Novembar 2014 20:14

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur'ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadisa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno Kur’an uče i žive u duhu njegovih poruka, pouka i uputa. Prenosi ashab Ebu Hurejre,…
Nesporna je činjenica na koju ukazuje i Allahova objava, a to je da je širenje nemorala, bluda i prostitucije jedan od presudnih uzroka stradanja i propasti ranijih naroda, civilizacija i kultura. Kur'anska kazivanja (qasas) o prethodnim Allahovim poslanicima i njihovim narodima nedvojbeno upućuju na ovaj zaključak. Ovom prilikom dovoljno je…
četvrtak, 21 Avgust 2014 18:22

Ženu islama obezvrijedili muslimani

Poslanikov (a.s.) odnos prema suprugama i kćerkama svojim jasno je pokazao do koje mjere je on poštovao svaki aspekt dostojanstva koji je ženi islama priskrbila muslimanska vjerujuća, a kasnije i misleća tradicija. On je ženu islama uveo u džamijski prostor koji nije bio samo sveti, molitveni prostor, već i javni…

Magazin Ašk