Časopisi (92)

nedjelja, 20 Juli 2014 16:20

Kur'an smo objavili vrijedne noći...

Uči, čitaj i proučavaj, u ime Allaha – Tvorca svega postojećeg... – prve su riječi uzvišene Objave, upućene Muhammedu, a.s., i cijelom čovječanstvu. U njima je naglašena iskonska potreba čovjeka za učenjem i novim saznanjima. Kur'an im daje prvorazredno mjesto, stavljajući ih u obavezu svim ljudima. I svi drugi ajeti…
subota, 28 Juni 2014 15:46

Misli jednog slijepca

Naše bi misli bile katkada pravednije da ne mislimo sami o sebi. Veli se da je šutnja duhovitost budala; ali ima prilika u kojima bi i pametni ljudi dobro učinili da šute. Ima ljudi koji se stide kazati da ne znadu koju stvar. Radije se izlažu opasnosti poći i krivim…
četvrtak, 01 Maj 2014 09:46

Lejletu-r-regaib

Noć uoči prvog petka u mjesecu redžebu zove se Lejletu-r-regaib. To je sveta i mubareć noć kad se veličanstveno svjetlo iz uzvišenog nebeskog svijeta odrazilo na niskoj zemaljskoj kugli i obasjalo sve obzore s eternim sjajem i napunilo svu prirodu Božanskim mirisom. To je sveta i mubareć noć kad je,…
nedjelja, 16 Mart 2014 09:20

Jedna vježba mladim vaizima

Inne ekremekum indallahi etkakum! (Kuran, Hudžurat:13.) Ove riječi Bog, dželle šanuhu, u Kur'anu naročito naglašava. A znače: „Najbolji su od vas oni koji su uredni.“ Takva-sahibija ili mutekija, riječi su kod našeg svijeta dobro poznate, pa im za prevod dobro dolazi riječ „uredan“, jer se iz nje razumijeva svako čeljade…
utorak, 25 Februar 2014 18:39

Čovjek, sinteza tijela i duše

Sigurno je spašen onaj koji svoju dušu očisti, a propao je onaj tko je uprlja. (Kur'an, Eš-Šems: 9-10.) Ovo nekoliko riječi i misli koje ću iznijeti, biće im kao glavni „moto“ Kur'an, jer je on glavni izvor iz kojeg danas napaja duše više od 700 miliona muslimana koji žive razasuti…
četvrtak, 02 Januar 2014 20:24

Mudre riječi

Gledaj ovaj metež, što je na sv'jet pao! Vas se svijet šteti mjesto ćaru zdao. Nema ništa bolje, nego kraju lađu; Teško onom ko je na sredinu pao! Efdaluddin-i-Kašani
ponedjeljak, 04 Novembar 2013 09:08

Četrdeset kudsi hadisa

U jednom hadisu Muhamed, a.s., rekao je: »Ko nauči 40 hadisa i kaže ih mom ummetu, biću mu svjedok i zagovornik.« Ovaj hadis je bio podstrek natjecanju uleme, da odabiraju po 40 hadisa, iz raznih oblasti, kako znanja tako i životnih potreba. Hadisi erbein (40 hadisa) postala je posebna grupa…
nedjelja, 13 Oktobar 2013 15:16

Propisi pri jelu i piću

Svaki dobar posao, ako želimo da nam bude sretan i blagoslovljen, treba da započnemo sa Božijim imenom. Prema tome, prije nego što započnemo jesti treba da proučimo bismillahi-r-rahmani-r-rahim. Ako bismo rekli samo bismillah (što znači: u ime Allaha) i to bi bilo dovoljno. Prema mišljenju pojedinih islamskih učenjaka učenje bismilleta…
ponedjeljak, 30 Septembar 2013 07:23

Znamenite izreke

Traži nauk, pa makar u Kini. Ovaj hadis nam kazuje da je nauka tako potrebna, da je moreš tražiti i u Kini, koja je na kraju svijeta, a gdje su stanovnici pogani, razumije se, ako je ne možeš naći u mjestima gdje muslimani žive. Pogotovu je dozvoljeno čovjeku tražiti nauku…
petak, 16 Avgust 2013 09:41

Naša vječna dužnost

U ovom članku želim skrenuti pažnju na jednu našu dužnost, od koje nitko, makar u izvjesnim prilikama, ne može biti izuzet, a koja, na žalost, u našoj islamskoj zajednici ne zauzima pravo mjesto. Ta dužnost sastoji se od upućivanja na dobro i odvraćanja od zla ili pravije: od naređivanja da…

Magazin Ašk