Islam kroz historiju (68)

Arapi su, odnosno narodi koje je objedinio islam u veliku i prostranu imperiju u srednjem vijeku, posredno obogatili evoprsku nauku, filozofiju, medicinu i druge znanosti. To je dokazano mnogim djelima koja su prevedena sa arapskog na latinski jezik i mnogim zapadnim školama koje su nastale na osnovama ovih naučnih saznanja.…
Dolaskom Turaka na Balkan i naše su zemlje došle pod uticaj u ono doba još svježe i vrlo jake islamske kulture, jer je Turska tada bila samo islamska država koja je kao spona okupljala većinu muslimana svijeta oko centralne ličnosti halife, vladara nad turskom državom i vrhovne duhovne ličnosti nad…
Život vjerskih velikana, Bogu bliskih ljudi, je u cijelosti pouka. Život svakog od njih je jedna velika knjiga beskrajnih prostranstava spoznaje koju naš um i naša svijest nisu u stanju u potpunosti obujmiti. Život hazreti Zehre, ispunjen usponima i teškoćama, kao i život njenog časnog oca, njenog velikog supruga i…
srijeda, 03 Februar 2016 13:39

Dželaluddin es-Sujuti

Ebul-Fadl Abdurrahman ibn Kemaluddin Ebi Bekr ibn Muhammed ibn Sabikuddin Dželaluddin el-Hudajri es-Sujuti, eš-Šafi'i, alim, nadaleko poznati hadiski učenjak, pravnik, sufija, historičar, autor brojnih djela iz skoro svih islamskih nauka, obnovitelj vjere devetog stoljeća, rođen je 1. redžeba 849, odnosno 3. oktobra 1445. godine u Kairu. Es-Sujuti, po ocu Perzijanac,…
ponedjeljak, 21 Decembar 2015 17:44

Kosmopolitizam Muhammeda, a.s.

Muhammed, a.s., je prenio čovječanstvu posljednju Allahovu poruku. On je bio i ostao najljepši uzor svim muslimanima, ali i cijelom ljudskom rodu. Muhammed, a.s., je čovjek koji odbacuje svaku superiornost ljudi na osnovu rase, jezika, boje kože, ili ma kakve druge prirodne karakteristike koja nam je sama po sebi data…
ponedjeljak, 26 Oktobar 2015 18:16

Evlija Čelebi i izučavanje hadisa kod nas

Prolazeći kroz naše krajeve i bilježeći svoje utiske o njima, Evlija Čelebija se interesovao, između ostalog, i za izučavanje hadisa (predanja) kod nas. O tome je ostavio dosta podataka. Međutim, Hazim Šabanović, dobar poznavalac Čelebijinog putopisnog djela, upozorava nas da je Čelebija u svojim zapisima nepouzdan i da sve njegove…
nedjelja, 20 Septembar 2015 18:30

Oproštajno hodočašće

Koncem desete godine po Hidžri blagoslovljeni Poslanik, a.s., je odlučio obaviti po prvi put potpuno islamsko hodočašće u Mekku, na kojem bi samo muslimani bili prisutni u Domu Božijem i njegovom prostoru sukladno praksi koja je od tada stalno slijeđena. To hodočašće, koje je ustanovilo hajj kao čisto islamsku instituciju,…
četvrtak, 27 Avgust 2015 20:03

Misli o sudbini naroda i zajednica u povijesti

Svi veliki povijesni prelomi povlače za sobom jače društvene potrese i preo­braze koji kroz dalja stoljeća određuju životni put naroda. U sudbonosnim događajima, kakvi su primjerice danas, koji su uskovitlali suvremeno ljudstvo najbolje se odrazuje životna sposobnost i zrelost, odnosno slabost i trulost razli­čitih skupina ljudskog društva kao i svih…
Ebu-l-Hasan ̒Ali b. ̒Abdul-Džebbar eš-Šerif ez-Zarvili eš-Šazili se rodio u selu Gamari, nedaleko Septe (Cepte), na području Maroka, 593. godine. Međutim, odrednica pripadnosti (nisba) „ez-Zarvili“ ukazuje na njegovo marokansko porijeklo. Njegovi su ga učenici, poštovaoci i biografi, sastavljajući mu rodoslov, povezali preko Hasana, r.a., za Muhammeda, a.s. 
četvrtak, 04 Juni 2015 19:10

Bejat

Bejat je sociopolitički čin koji ima krakter prisege ili izbora koji se prakticirao u islamskim državama. To je bila jedna od formi odnosa vladara i podanika. Bejat znači priznati vođstvo i upravljanje nekog čovjeka. To je prisega na pokornost, u smisli pokoravanja podanika ili sljedbenika svome vođi, zavjet na podaništvo…
Stranica 4 od 7

Magazin Ašk