Islam kroz historiju (69)

četvrtak, 04 Juni 2015 19:10

Bejat

Bejat je sociopolitički čin koji ima krakter prisege ili izbora koji se prakticirao u islamskim državama. To je bila jedna od formi odnosa vladara i podanika. Bejat znači priznati vođstvo i upravljanje nekog čovjeka. To je prisega na pokornost, u smisli pokoravanja podanika ili sljedbenika svome vođi, zavjet na podaništvo…
nedjelja, 17 Maj 2015 19:19

Uvejs Kareni (Vejsil Karani), r.a.

Jedan od najboljih među tabi'inima je Uvejs ibn Amir, kod nas u Bosni poznatiji kao Vejsil Karani. On je veliki velijj (množ. evlija) hazreti Pejgamberovog Ummeta. Njegova veličina nije prenaglašena, ni kasidama, ni pričama, dapače, mnogobrojne tajne o njemu zna samo Allah, dž.š., a on ih je kao pravi velijj…
petak, 15 Maj 2015 13:35

Noćno uznesenje na nebo

Jedan događaj posebno važan zbio se tokom posljednjih godina boravka blagoslovljenog Poslanika, a.s., u Mekki, koji je ostavio svoj trag na ukupni religijski život sljedbenika islama, a što je teško razumjeti za one čiji svijet je postao ograničen na fizički obujam stvarnosti. Taj događaj je noćno uznesenje: na nebo i,…
utorak, 21 April 2015 18:47

Mjesec redžeb

Mjesec redžeb posjeduje svetost koja je bila uvažavana i poštivana i u predislamskome preiodu, u periodu neznanja (džahilijet). Uzvišeni Allah usadio je u srca ljudi svijest o svetosti ovoga mjeseca. Iako neupućeni, predislamski Arapi osjećali su posebnost ovoga i druga tri sveta mjeseca. Premda imaše iskrivljenu predodžbu o Allahovoj egzistenciji…
ponedjeljak, 09 Mart 2015 08:39

Ma'ruf Kerhi – Život, uloga, učenje

Milost Allahova neka je na Njegove robove. Put spoznaje (al-ma'rifa) Allaha otvoren je do Sudnjeg dana. Načini spoznaje su različiti i nisu zabranjeni ukoliko se time želi postići Allahovo zadovoljstvo. Trajno je putovanje tragaoca spoznaje (al-salikin) na putu ispravnom (al-tariq al-mustaqim). Uzvišeni Šerijat dao je ispravne mjere tragaocu spoznaje da…
srijeda, 25 Februar 2015 09:16

Kako je islam promijenio tok historije?

Islam nije bio ideja o kojoj sanja filozof ili razmišljanje na kome se zadržao isposnik. Islam je vjera s kojom se mijenjaju duše od najnižeg do najvišeg stepena i s kojom se mijenjaju zajednice i postaju potpuno nove, ne kao rezultat ljudskog uređenja, nego uređene od strane Allaha, dž.š. Posao…
četvrtak, 25 Decembar 2014 14:10

Islamska duhovnost

Što se tiče islamske duhovnosti, ona proistječe, naravno, direktno iz Kur'ana i sunneta Blagoslovljenog Poslanika. Ona je utemeljena na unutarnjem značenju ajeta Božije Riječi i ima ključnu ulogu u očuvanju islamske tradicije kao i u širenju islama u zemlje izvan njegovih izvornih granica.
petak, 24 Oktobar 2014 09:24

Hidžra

Hidžra je pojam koji jezički označava napuštanje, seobu.[1] Ovaj pojam nije ispravno prevoditi kao „bijeg“, jer se ideja bježanja ne izražava glagolom „ hedžere“ od kojeg je nastala ova riječ, nego se za taj pojam koriste termini ludžu' i hurub[2]. Ona znači „prekinuti odnose, napustiti pleme, preseliti se“.[3] U povijesti…
Husein ef. Đozo, u tekstu pod naslovom „Hadž“, koji je objavljen davnih 70-ih godina[1], navodi da islam pridaje veliki značaj jedinstvu, bratstvu i općoj solidarnosti muslimana, te da je jedan od osnovnih principa i učenja. U prilog ovome, autor navodi 103. ajet sure Alu 'Imran, koji nam služi kao „logo“…
Pravna nauka islama, fikh, nastala je kao rezultat napora da se protumači islamski zakon, Šerijat, te da se iz njegovih općih načela izvedu pojedinačni i detaljni propisi. Fikh, kao nauka, predstavlja pravničko pravo nastalo u dugom historijskom periodu od smrti Poslanika, a.s., do naših dana. Imajući u vidu da Šerijat…
Stranica 5 od 7

Magazin Ašk