Kur'an (150)

nedjelja, 03 Maj 2015 21:45

S kim se družiti?

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svijetova, Koji je iz srca svojih robova izbacio mržnju, svađu i neprijateljstvo, a ulio ljubav, blagoslov i poniznost. Neka je salavat na Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe, kao i na sve one koji su iskreni u druženju s ljudima. Danas,…
petak, 17 April 2015 12:06

Kur'an – dokaz Božije ljubavi

Od stvari koje vode ka Allahovoj, azze ve dželle, ljubavi jeste i skrušeno učenje Kur'ana uz razmišljanje i razumijevanje (njegovih ajeta). Nije čudno da blizina s Allahovom knjigom bude jedno od najvećih dobrih djela koja vode ka Allahovoj ljubavi. Mada je Uzvišeni Allah Svojom mudrošću htio da naše vjerovanje u…
petak, 27 Mart 2015 13:02

Znakovi upute u suri Kāf

Ova sura sadrži toliko temelja vjerovanja a to je dovoljno da se zanemari svako teoretisanje teologa i umovanje razboritih i mudrih. Sura govori o priznavanju nastanka stvorenja i njihovog povratka Allahu, zatim o Allahovoj jednoći, poslanstvu, vjerovanju u meleke, o podjeli ljudi na: propale, nesretnike i sretnike, uspjele, te o…
četvrtak, 19 Mart 2015 14:14

Imena i svojstva Kur’ana, a.š.

Prema mnogim autoritetima, Kur'an ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora smatra da Kur'an ima više vlastitih imena, te da ima i izvedenih imena. Evo tih imena: Kur’an je…
Često se susrećemo sa ljudima iz raznih sredina čak i iz ulemanskog staleža, koji nerado govore o tesavvufu, neki ga poprijeko gledaju, a neki ga čak osporavaju, omalovažavaju. Takav njihov stav počiva ili na njihovom ličnom iskustvu, ili na gledanju na današnje prakticiranje raznih tarikata, ili – a to je…
srijeda, 21 Januar 2015 08:44

Znanje, blagost i razboritost

Islam se uvijek oslanjao na dijalog i razum kako bi promovisao svoje stavove i širio svoja učenja. Za razliku od islamofobičara koji pogrešno tvrde da je islam proširio svoju poruku uz pomoć mača, islam je privukao pobožne sljedbenike sa četiri strane svijeta uz pomoć razuma, podstičući drugu stranu da razmisli…
srijeda, 10 Decembar 2014 12:57

Kur'anske mudžize

Allah je prije 14 stoljeća na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja služi kao vodilja ljudima. Cijelo čovječanstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane u ovoj Knjizi da bi konačno našli svoj spas i oslobođenje. Ova posljednja Božija objava je ujedno i jedina uputa čovječanstvu od trenutka objavljivanja…
ponedjeljak, 01 Decembar 2014 13:30

Usmjerenost kur'anske poruke prema svakome pojedincu

Usmjerenost kur'anske poruke prema svakome pojedincu (et-tahsîs) podrazumijeva da učač pretpostavi da je on namjeravan sa svakim govorom u Kur'anu. Kada čuje naredbu ili zabranu treba prosuđivati na način da je on taj kome se naređuje i zabranjuje. Isti je slučaj ako je u pitanju obećanje ili opomena. Kada čuje…
četvrtak, 09 Oktobar 2014 16:34

Tumačenje sure El-Gašijeh

U ovoj suri, koja nosi ime Suretul-Gâšije, sadržane su najvažnije tačke islamskog vjerovanja. U njoj Allah, dž. š., upućuje govor Muhammedu, a. s., i veli: Hel etāke hadîsul-gāšijeti – Je li ti došla vijest o Sudnjem danu? To jest, znaš li šta će se toga strašnog dana uglavnom dogoditi? Korijen…
Djeca su veliki Božiji blagoslov. Nažalost, neki od nas ne mogu imati djece, što je veliko iskušenje. Na iskušenje možemo biti stavljeni iz više razloga – da se ispita postajanost našeg vjerovanja, da bi postali jači, da bi očistili svoju nutrinu, da bi se podsjetili na sopstvenu nemoć... Što je…

Magazin Ašk