Kur'an (160)

utorak, 26 Avgust 2014 17:11

Kur'an i razum

Plemeniti Kur’an je više puta rečenicom „A zar razuma nemate?“ pozvao ljude da koriste svoju pamet i razum. Izraz koji upućuje na razum i razmišljanje u Kur'anu časnom upotrijebljen je 49 puta. Islam je utemeljen na razumu, promišljanju i racionalizmu. Istina je da na svijetu ne postoji ni jedna religija…
utorak, 22 Juli 2014 07:29

Tefsir sure El-Kadr

Mi smo ga objavili u noći Kadr, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine…
ponedjeljak, 26 Maj 2014 19:56

Vraćanje dugova

Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš! (Kur'an, Ali Imran:26.) Učite ovaj ajet sedam puta…
petak, 25 April 2014 14:07

Povodi objave Kur'ana

Kur'an se u odnosu na povode objave može podijeliti u dva dijela: 1. Dio koji je objavljen bez posebnih povoda, a to je veći dio kur'anskog teksta, obuhvaća ajete koji se odnose na vjerovanje, događaje iz prošlosti, priče o Božijim poslanicima itd. Ovaj dio Kur'ana nema posebnih povoda objave osim…
ponedjeljak, 31 Mart 2014 08:25

Čovjekova zaokupljenost imetkom

Svakodnevno smo svjedoci čovjekove zaokupljenosti imetkom. U nastojanju da što imućniji postane čovjek često zaboravlja svrhu svoga boravka na ovom svijetu. Svoje životno djelovanje usmjerava u pogrešnom pravcu, a posljedice toga su ogromne i teške. Uzvišeni Stvoritelj nas kroz citirane ajete upozorava na pogubnost ovakvog djelovanja. Pa, hoćemo li pouku…
četvrtak, 20 Februar 2014 10:42

Učači Kur'ana

Kada čovjek traži znanje Kur'ana i uopće znanje u ime Allaha, džellešanuhu, to se mora vidjeti u njegovom imanu, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti. Kur'an je lijek vjernicima i vodič pobožnima. Ko se po njemu uputio – upućen je, a ko je Kur'an odbacio - propao je.
srijeda, 29 Januar 2014 14:38

Ādem i Havva

Kur'āni-Kerīm donosi nam priču o protjerivanju naša dva roditelja iz dženneta na Zemlju, kojem je, pak, prethodilo šejtansko došaptavanje i nagovaranje. Ova priča spomenuta je tri puta u Kur'āni-Kerīmu: u sūri El-Beqare je spomenuta skraćeno, zatim je detaljno objašnjena u sūri El-A‘rāf, te je spomenuta i u sūri Tā-Hā.
Obračunajte se sa sobom prije nego što od vas bude zatraženo da račun položite, izvagajte svoja djela prije nego što ona budu na vagu stavljena, i pripremite se za Dan velikog obračuna!”
utorak, 24 Decembar 2013 12:36

Božiji poslanik Mūsā, a.s., IV dio

Nakon ispunjenja ugovorenog roka od deset godina Mūsā, a.s., kreće sa svojom porodicom, ženom i dvoje djece, prema Egiptu. Jedne mračne i prohladne noći Mūsā, a.s., izgubio je pravac i nije bio siguran kojim putem treba dalje poći. Odluči se zaustaviti i sačekati jutro. Hladnoća je postajala sve snažnija, pa…
subota, 21 Decembar 2013 08:14

Pet ājeta i deset hadīsa o namazu (1. dio)

1. Namāz je dio programa islāmske vlade One koji, ako im damo vlast (i moć) na Zemlji, uspostavljaju (i obavljaju) namāz i daju zekāt, i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allāhovo je okončanje stvari. (Sūra El–Hadždž, 41. ājet) 2. Namāz je veza sa Allāhom i povezivanje sa ljudima…

Magazin Ašk