Kur'an (156)

ponedjeljak, 18 Novembar 2013 14:06

Razlike među mushafima

Kako je već rečeno, razdoblje nakon Allahova Poslanika, s.a.v.a., je vrijeme sakupljanja Kur'ana. Velikani među ashabima su na osnovu znanja i sposobnosti započeli sakupljanje ajeta i uređivanje sura te ih je svako od njih sakupio u svoj posebni mushaf. Oni koji nisu mogli tako nešto da urade, zatražili bi da…
ponedjeljak, 11 Novembar 2013 17:48

Božiji poslanik Musa, a.s., II dio

Tako je Mūsā, alejhisselam, rastao u Faraonovoj kući kao njihov usvojenik okružen dvorskim blještavilom i ugodnostima aristokratskoga života. Kraljevsku obitelj je smatrao svojom porodicom a svoju je majku poznavao samo kao majku po mlijeku koja ga je othranila i njegovala. Kraljica ga je istinski prihvatila kao vlastito dijete i voljela…
četvrtak, 10 Oktobar 2013 08:58

Metode tumačenja Kur'ana

Autor: dr. Enes Karić Tokom četrnaestovjekovnog tumačenja Kur'ana mufessiri su ustanovili različite metode posredstvom kojih su tumačili njegova značenja i u svom vremenu objašnjavali njegovu poruku. U jednom širem kontekstu može se reći da su metode tumačenja Kur'ana u biti načini prevođenja Kur'ana svome dobu i iz svog doba. Vječni…
nedjelja, 18 Avgust 2013 10:09

U Kur'anu je spas

U predaji Alijje, Allah osvijetlio njegovo lice, Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Tako mi Onoga koji me poslao sa Istinom kao Vjerovjesnika, moj Ummet će se podijeliti od osnove svoje vjere (ed-dîn) i zajednice (el-džemâ'a) na sedamdeset i dvije skupine. Svaka od njih biće u zabludi, zabluđivaće i zvati u…
utorak, 13 Avgust 2013 23:02

Islam i nauka

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke između vjere i nauke. Skoro je nemoguće za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti činjenicu da postoji mogućnost da religija i nauka imaju nešto zajedničko. Biblija, u koju vjeruju kršćani, kaže da je drvo čiji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu, a.s., bilo drvo…
Sljedeći adab koji su poslanici provodili jeste onaj u svakodnevnom op­ho­­đenju i razgovoru sa ljudima. Jedan od primjera rečenog su rasprave koje su poslanici vodili sa ne­vjer­nicima, a zabilježene su u Kur’anu, kao i razgovori sa vjernicima. Ako razmotrite različite razgovore koje su poslanici vodili sa nepokornim i neznalicama, ne…
četvrtak, 01 Avgust 2013 22:20

O adabu u Tefsiru El-Mizan

Ovaj ogled o adabu Allame Tabatabai u svome tefsiru el-Mizan zapo­či­nje nakon tumačenja posljednjih aje­ta sure Ma’ide. Sam kontekst i po­ru­ka ajetâ koji slijede najbolja su os­­no­va za ovu temu, tj. razmatranje o ada­bima kojima su poslanici pou­če­ni od Allaha, dž.š. Ovom pri­­­likom ne do­nosimo tumačenje ajetâ – u ko­jima…
utorak, 30 Juli 2013 16:26

Primjer tumačenja Kur'ana Kur'anom

Allah, dž.š., kaže: “Allah je Stvoritelj svega!” (Zumer, 62) Sadržaj ovoga časnoga ajeta ponavlja se na četiri mjesta u Kur'anu. Prema tom sadržaju sva stvorenja koja postoje u svemiru jesu Allahova stvorenja i Njegovo djelo. Ne treba da nam promakne ova činjenica da je u stotinama ajeta potvrđena i osvjedočena…
nedjelja, 28 Juli 2013 16:25

Noć Kadr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Mi smo ga objavili u noći Kadr; šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake; spas je u njoj sve dok zora ne svane. Blagoslovljena…
Nije li popustio strah od neimaštine, srdžba zbog problema i svakodnevnih međuljudskih čarki onoga ko je jutros proučio ove ajete i malo razmislio o njima. Nije li neko nakon počinjenog grijeha, a svi mi griješimo, našao utjehu i spas u ovom ajetu gdje nam Milostivi objavljuje da će nam oprostiti…

Magazin Ašk