Kur'an (160)

Na Dan polaganja računa ljudi će biti dvije vrste. Jedna od njih su oni koji će biti obdareni ulaskom u džennet bez polaganja računa. Ova vrsta ljudi podijeljena je na tri grupe. Od njih su oni Bogu bliski i savršeni u spoznaji i nepristrasnosti, oni koji su svoje duše oslobodili…
Ako obratimo pažnju vidjećemo da Kur'ān i sunnet jasno ukazuju na utemeljenost preispitivanja (obračunavanja ili polaganja računa) na Sudnjem danu. Šta više, ova dva izvora govore o iznimnoj preciznosti u tom pogledu, bez obzira o ma kako malenom djelu, riječi ili trenutku se radilo. 
petak, 13 Decembar 2013 07:15

Srednji put

Pretjerivanje je pokuđeno u svim stvarima osim u činjenju dobrih djela. Ovdje se nameće jedno drugo pitanje, a to je da li se obaveza poštovanja principa umjerenosti isključuje u slučaju kada se čine dobra djela i da li tada možemo dijeliti i trošiti bez ikakvih ograničenja i uslovljavanja? Drugim riječima,…
ponedjeljak, 18 Novembar 2013 14:16

Božiji poslanik Musa, a.s., III dio

Djetinjstvo i jedan dio svoje mladosti Mūsā, a.s., proveo je u faraonovom domu. Potom je došlo vrijeme promjena. Mūsā, a.s., je bio prisiljen napustiti Egipat. Konkretan povod tomu bilo je ubistvo jednoga čovjeka. Taj događaj se spominje u Kur'anu: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u…
ponedjeljak, 18 Novembar 2013 14:06

Razlike među mushafima

Kako je već rečeno, razdoblje nakon Allahova Poslanika, s.a.v.a., je vrijeme sakupljanja Kur'ana. Velikani među ashabima su na osnovu znanja i sposobnosti započeli sakupljanje ajeta i uređivanje sura te ih je svako od njih sakupio u svoj posebni mushaf. Oni koji nisu mogli tako nešto da urade, zatražili bi da…
ponedjeljak, 11 Novembar 2013 17:48

Božiji poslanik Musa, a.s., II dio

Tako je Mūsā, alejhisselam, rastao u Faraonovoj kući kao njihov usvojenik okružen dvorskim blještavilom i ugodnostima aristokratskoga života. Kraljevsku obitelj je smatrao svojom porodicom a svoju je majku poznavao samo kao majku po mlijeku koja ga je othranila i njegovala. Kraljica ga je istinski prihvatila kao vlastito dijete i voljela…
četvrtak, 10 Oktobar 2013 08:58

Metode tumačenja Kur'ana

Autor: dr. Enes Karić Tokom četrnaestovjekovnog tumačenja Kur'ana mufessiri su ustanovili različite metode posredstvom kojih su tumačili njegova značenja i u svom vremenu objašnjavali njegovu poruku. U jednom širem kontekstu može se reći da su metode tumačenja Kur'ana u biti načini prevođenja Kur'ana svome dobu i iz svog doba. Vječni…
nedjelja, 18 Avgust 2013 10:09

U Kur'anu je spas

U predaji Alijje, Allah osvijetlio njegovo lice, Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Tako mi Onoga koji me poslao sa Istinom kao Vjerovjesnika, moj Ummet će se podijeliti od osnove svoje vjere (ed-dîn) i zajednice (el-džemâ'a) na sedamdeset i dvije skupine. Svaka od njih biće u zabludi, zabluđivaće i zvati u…
utorak, 13 Avgust 2013 23:02

Islam i nauka

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke između vjere i nauke. Skoro je nemoguće za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti činjenicu da postoji mogućnost da religija i nauka imaju nešto zajedničko. Biblija, u koju vjeruju kršćani, kaže da je drvo čiji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu, a.s., bilo drvo…
Sljedeći adab koji su poslanici provodili jeste onaj u svakodnevnom op­ho­­đenju i razgovoru sa ljudima. Jedan od primjera rečenog su rasprave koje su poslanici vodili sa ne­vjer­nicima, a zabilježene su u Kur’anu, kao i razgovori sa vjernicima. Ako razmotrite različite razgovore koje su poslanici vodili sa nepokornim i neznalicama, ne…

Magazin Ašk