Kur'an (160)

četvrtak, 01 Avgust 2013 22:20

O adabu u Tefsiru El-Mizan

Ovaj ogled o adabu Allame Tabatabai u svome tefsiru el-Mizan zapo­či­nje nakon tumačenja posljednjih aje­ta sure Ma’ide. Sam kontekst i po­ru­ka ajetâ koji slijede najbolja su os­­no­va za ovu temu, tj. razmatranje o ada­bima kojima su poslanici pou­če­ni od Allaha, dž.š. Ovom pri­­­likom ne do­nosimo tumačenje ajetâ – u ko­jima…
utorak, 30 Juli 2013 16:26

Primjer tumačenja Kur'ana Kur'anom

Allah, dž.š., kaže: “Allah je Stvoritelj svega!” (Zumer, 62) Sadržaj ovoga časnoga ajeta ponavlja se na četiri mjesta u Kur'anu. Prema tom sadržaju sva stvorenja koja postoje u svemiru jesu Allahova stvorenja i Njegovo djelo. Ne treba da nam promakne ova činjenica da je u stotinama ajeta potvrđena i osvjedočena…
nedjelja, 28 Juli 2013 16:25

Noć Kadr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Mi smo ga objavili u noći Kadr; šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake; spas je u njoj sve dok zora ne svane. Blagoslovljena…
Nije li popustio strah od neimaštine, srdžba zbog problema i svakodnevnih međuljudskih čarki onoga ko je jutros proučio ove ajete i malo razmislio o njima. Nije li neko nakon počinjenog grijeha, a svi mi griješimo, našao utjehu i spas u ovom ajetu gdje nam Milostivi objavljuje da će nam oprostiti…
nedjelja, 14 Juli 2013 08:18

O vrijednostima (fadiletima) Kur'ana

Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Ko bude učio Kur'an, a zatim pomisli da je nekome dato nešto vrijednije od onog što je njemu dato, umanjio je ono što je Allah učinio velikim.[1] Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Stepen zagovornika kakav ima Kur'an kod Allaha Uzvišenog nema ni vjerovjesnik (nebijj), ni…
četvrtak, 11 Juli 2013 17:15

Posebne blagodati od učenja sure Al-Ihlas

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Reci: "On je Allah – Jedan! (1) Allah je utočište svakom! (2) Nije rodio i rođen nije, (3) i niko Mu ravan nije!"(4)[1] Kur'ansko poglavlje Al-Ihlas (Iskrenost) objavljeno je u Mekki. U njegova četri ajeta sadržana je suština islamskog poimanja Boga. Kao povod njegove objave…
nedjelja, 07 Juli 2013 15:58

Ramazan, uzvišeni mjesec

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti –…
ponedjeljak, 24 Juni 2013 10:48

Šu‘ajbovo, a.s., poslanstvo

Šu‘ajb, čije se genealoško stablo, prema historijskim zabilješkama, preko nekoliko generacija vezuje za Ibrahima, a.s., poslat je stanovnicima Medjena. U to vrijeme Medjen je bio jedan od sirijskih gradova čiji su se stanovnici uglavnom bavili trgovinom. Idolotarija, zakidanje na vagi, obmanjivanje i krivotvorenje, uveliko je bilo zastupljeno u tadašnjim društvenim…
petak, 14 Juni 2013 07:03

Isa, a.s., i havarijuni

Havarijuni su bili učenici i pomoćnici Božijeg poslanika Isa, a.s. Oni su bili njegovi saputnici, pomagači. Širili su Božiju riječ dostavljenu Isau, a.s., pozivali u vjeru u Jednog Boga, preporučivali bogobojaznost i brigu o vlastitim postupcima. Hazreti Mesih - Isa, a.s., mnogo je truda uložio da uputi narod Israilov, ali…
petak, 07 Juni 2013 07:09

Lijepa riječ

Rekao je Uzvišeni:“Reci Robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima.”[1] Poslanik s.a.v.a., nam, također, u mnogo prilika ukazuje na značaj lijepe riječi. Ona nam pomaže da unesemo razdraganost i osjetimo optimizam u našim dušama. Čovjek je biće koje je Allah dž.š. odlikovao…

Magazin Ašk