Kur'an (157)

Sura Al-Waqi'a (Događaj), 56. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se u 27. džuzu i ima 96 ajeta. Al-Waqi'a je jedno od imena za Sudnji dan, jer to je dan koji će se neminovno dogoditi, a kada se dogodi niko ga neće moći poricati. Blagodati učenja Kur'ana su…
srijeda, 03 April 2013 08:59

Grijeh – upozorenje i nada

Broj velikih grijeha se razlikuje u različitim islamskim školama. Neki pioniri među islamskim učenjacima na osnovu Kur'ana i hadisa Božijeg Poslanika, s.a.v.s., nabrojali su trideset tri velika grijeha. Drugi se oslanjaju na sljedeći hadis pa smatraju da je sedam velikih grijeha: Čuvajte se sedam velikih grijeha (koji upropaštavaju onoga ko…
ponedjeljak, 17 Decembar 2012 18:09

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja

Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo da je Kur'an, koga danas držimo u našim rukama, onaj isti Kur'an koji je postepeno objavljivan Poslaniku prije 14 stoljeća.[1] ...Jednom riječju, sva…
ponedjeljak, 03 Decembar 2012 14:18

Posljedica posvećivanja pažnje ka zavjetu Božijem

Ako uzmemo u obzir čovjeka u okruženju kakvo mu nudi ovosvjetski život sa svim svojim vidovima i različitostima i okolnostima da Ovaj svijet nije nastanjen samo dobrim ljudima, već u njemu zajednički učestvuju i vjernici i nevjernici, uvidjet ćemo da je ovosvjetski život raznovrstan, shodno zbilji i batinu u pogledu…
petak, 16 Novembar 2012 17:42

Broj ajeta

Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika, a.s. Od njega se prenose neki hadisi u kojima se spominje određen broj ajeta neke sure, kao npr. deset ajeta sure Al-Imran. Neki hadisi govore čak i o broju ajeta čitavih sura, kao npr. da se sura El- Fatiha sastoji od sedam…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 05:36

Samousavršavanje

Postoji izreka Vladara pravovjernih Alija, mir neka je nad njim, u kojoj kaže: “Zašto, vidim da ljudi pale svjetlo u noći da bi vidjeli kakvu vrstu hrane jedu, ali ne mare kakva je opskrba njihove duše. Ne prosvjetljuju svoj um racionalnim znanjem, a da oni to čine bili bi sigurni…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 04:33

Kur'an kao nebeska knjiga

Poslanik islama je ljudima učio kur'anske ajete, a privlačnost ovih ajeta ih je vukla ka islamu. Hronike o ovoj temi u historiji islama ne mogu se prebrojati. Kur'an je zbirka od 114 sura i skup ovih sura sadrži oko 6.205 ajeta. Svi ovi ajeti zajedno daju oko 78.000 riječi. Muslimani…
Stranica 16 od 16

Magazin Ašk