Kur'an (162)

četvrtak, 11 Avgust 2016 20:02

Kako postići ono što želimo?

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost Ga molimo. Utječemo Mu se od zla duša naših i posljedica loših djela koja smo učinili. Koga Allah, dž.š., uputi niko ga u zabludu ne može odvesti a koga u zabludi ostavi niko mu na Pravi…
A onome ko uzmakne od sjećanja na Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i…
Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude slijedio ostati daleko od istine i više neće…
ponedjeljak, 04 Juli 2016 20:17

Kur'an kao pravni izvor

S obzirom na period Objave Kur'ana, a i sam sadržaj, islamski učenjaci ga dijele na dva dijela: a) mekanski – predhidžretski i b) medinski – posthidžretski period. Pod mekanskim periodom se podrazumijeva vrijeme objave Kur'ana u Mekki, od 611. do 622. godine.[1] Ajeti su kraći kao i poglavlja (sura). U…
utorak, 07 Juni 2016 07:41

Riječ mubarek u Kur'anu

Kur'an je jedina knjiga koja je sačuvana od svake dvojbe. To je knjiga koja u sebi sabire i sukusira mudrost svih ranijih poslanika i svih ranijih objava. Kur'an je toliko savršen da nijedna riječ, nijedno slovo u njemu nije bez smisla, bez razloga. Nešto drugo je – da li mi…
utorak, 17 Maj 2016 08:14

Držite se Kur’ana!

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam stvari postanu neraspoznatljive poput mračne noći, prihvatite se Kur’ana. Zaista je Kur’an zagovornik čije je zagovaranje prihvaćeno, i protivnik čije je svjedočenje potvrđeno. Ko ga slijedi, odvest će ga u Džennet, a ko ga ostavi iza sebe, otjerat će ga u Džehennem.” Poslanik, s.a.v.a.,…
srijeda, 04 Maj 2016 05:05

Kur'an kao najveća mu'džiza

Bez sumnje je Kur'an najveća mu'džiza Muhammedova, alejhi-s-selam. Ta uzvišena knjiga, koja u kratkim potezima sadrži sveopće vjerske propise, smatra se i kod pametnih neprijatelja najvećim djelom svoje vrste. Kur'an je Božiji govor, i, kao takav, on nadmašuje ljudska djela. Ljudi su nemoćni da naprave nešto slično uzvišenom Kur'anu. Zato…
nedjelja, 01 Maj 2016 04:46

Najznačajnija sredstva spoznaje

Do većine saznanja mi dolazimo pomoću čula sluha, slušamo o onome što je iskustvo drugih ili plod njihovog istraživanja i razmišljanja ili slušamo o događajima u kojima su drugi sudjelovali. Drugi dio saznanja ostvarujemo gledajući, a ostatak se odnosi na ono što jeste plod našeg unutrašnjeg motrenja i zapažanja.
subota, 16 April 2016 19:12

Kamenje na putu, prepreka ili prilika?

I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima - namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (Kur'an,…
petak, 08 April 2016 20:12

Obračunavanje sa samim sobom

Obračunavanje znači ponovno razmatranje i sagledavanje prošlosti i zavjetovanje za budućnost. Načelo obračunavanja ostvaruje se ukoliko se ispoštuje sedam drugih načela: (1) načelo procjene i mjere; (2) načelo prihvatanja odgovornosti; (3) načelo opstojnosti djela; (4) načelo bilježenja djela; (5) načelo ponovnog razmatranja; (6) načelo kažnjavanja i odraza djela i (7)…

Magazin Ašk