Kur'an (153)

petak, 08 April 2016 20:12

Obračunavanje sa samim sobom

Obračunavanje znači ponovno razmatranje i sagledavanje prošlosti i zavjetovanje za budućnost. Načelo obračunavanja ostvaruje se ukoliko se ispoštuje sedam drugih načela: (1) načelo procjene i mjere; (2) načelo prihvatanja odgovornosti; (3) načelo opstojnosti djela; (4) načelo bilježenja djela; (5) načelo ponovnog razmatranja; (6) načelo kažnjavanja i odraza djela i (7)…
Znaj da su veliki ljudi svijeta, koji se spominju po dobru, bili skromni, umjereni i plemeniti. Tako čovjek pravi sebi mjesto blizu Allaha, dž.š., i spomen kod ljudi poslije svoje smrti. Hvala i zahvala uistinu pripadaju jedino Allahu, Stvoritelju svemira veličanstvenog, Onome koji usmrćuje i oživljava i kojem se sve…
1. Zaboravljanje Boga i otuđenost od samog sebe: Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude…
subota, 27 Februar 2016 17:52

Čitajući Kur'an

Za muslimane, Kur'an Časni predstavlja tekst upute, izvor i esenciju poruke koju je Uzvišeni Stvoritelj obznanio i poslao cijelom čovječanstvu. To je posljednja u nizu velikih objava koje su u toku historije bile objavljivanje ljudima. Kur'an je Božija Riječ – ali to nije sam Bog. Kur'an obznanjuje, otkriva i vodi;…
Mehmed ef. Handžić, (1906-1944) je istaknuti bosanski alim koji je iza sebe ostavio impozantan spisateljski opus iz različitih znanosti. Osobenost njegovih pisanih djela odlikuje se, pored ostalog, i tome što je jedini, u novijoj povijesti bosanskih muslimana, komentarisao Kur'an časni na arapskom jeziku i što je uglavnom tretirao ajete sa…
Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, je rekao: “Isposništvo je bogatstvo, a bogobojaznost je štit. (...) Isposništvo je između dvije rečenice u govoru Uzvišenog Boga: ...Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade.[1] Svako ko ne…
utorak, 19 Januar 2016 18:02

Vrijednost dove

Uzvišeni Allah kaže: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje. I kaže: Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I kaže: Gospodar…
subota, 02 Januar 2016 15:02

Četiri razine sure El-Kehf

Pod četiri razine podrazumijevamo one razine koje određeni sufijski komentarori Kur'ana vide u svakom kur'anskom ajetu, a to su: a) Vanjska forma Teksta (zahir) b) Unutarnji smisao ajeta (batin) c) Granica dozvoljenog i nedozvoljenog (hadd) d) Božanska nakana (muttala')
utorak, 22 Decembar 2015 17:39

Potrebni uvjeti da bi se okoristili Kur'anom

Ako se želiš okoristiti Kur'anom, onda priberi svoje srce pri slušanju i učenju Kur'ana. Predaj mu sav svoj sluh i koncentriši se tako kao da si ti onaj kome se Allah Uzvišeni obraća u datom trenutku, jer Kur'an je u stvarnosti Allahovo obraćanje tebi preko Svoga Poslanika, s.a.v.s. Svevišnji je…
četvrtak, 03 Decembar 2015 07:12

Oslanjanje na Allaha

A kada se odlučiš, na Allaha se osloni, Allah zaista voli one koji se na Njega oslanjaju. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas napusti, ko je taj ko vam, nakon Njega, može pomoći? A na Allaha neka se oslanjaju vjernici![1] إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ…

Magazin Ašk