Kur'an (158)

utorak, 07 Juni 2016 07:41

Riječ mubarek u Kur'anu

Kur'an je jedina knjiga koja je sačuvana od svake dvojbe. To je knjiga koja u sebi sabire i sukusira mudrost svih ranijih poslanika i svih ranijih objava. Kur'an je toliko savršen da nijedna riječ, nijedno slovo u njemu nije bez smisla, bez razloga. Nešto drugo je – da li mi…
utorak, 17 Maj 2016 08:14

Držite se Kur’ana!

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam stvari postanu neraspoznatljive poput mračne noći, prihvatite se Kur’ana. Zaista je Kur’an zagovornik čije je zagovaranje prihvaćeno, i protivnik čije je svjedočenje potvrđeno. Ko ga slijedi, odvest će ga u Džennet, a ko ga ostavi iza sebe, otjerat će ga u Džehennem.” Poslanik, s.a.v.a.,…
srijeda, 04 Maj 2016 05:05

Kur'an kao najveća mu'džiza

Bez sumnje je Kur'an najveća mu'džiza Muhammedova, alejhi-s-selam. Ta uzvišena knjiga, koja u kratkim potezima sadrži sveopće vjerske propise, smatra se i kod pametnih neprijatelja najvećim djelom svoje vrste. Kur'an je Božiji govor, i, kao takav, on nadmašuje ljudska djela. Ljudi su nemoćni da naprave nešto slično uzvišenom Kur'anu. Zato…
nedjelja, 01 Maj 2016 04:46

Najznačajnija sredstva spoznaje

Do većine saznanja mi dolazimo pomoću čula sluha, slušamo o onome što je iskustvo drugih ili plod njihovog istraživanja i razmišljanja ili slušamo o događajima u kojima su drugi sudjelovali. Drugi dio saznanja ostvarujemo gledajući, a ostatak se odnosi na ono što jeste plod našeg unutrašnjeg motrenja i zapažanja.
subota, 16 April 2016 19:12

Kamenje na putu, prepreka ili prilika?

I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima - namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (Kur'an,…
petak, 08 April 2016 20:12

Obračunavanje sa samim sobom

Obračunavanje znači ponovno razmatranje i sagledavanje prošlosti i zavjetovanje za budućnost. Načelo obračunavanja ostvaruje se ukoliko se ispoštuje sedam drugih načela: (1) načelo procjene i mjere; (2) načelo prihvatanja odgovornosti; (3) načelo opstojnosti djela; (4) načelo bilježenja djela; (5) načelo ponovnog razmatranja; (6) načelo kažnjavanja i odraza djela i (7)…
Znaj da su veliki ljudi svijeta, koji se spominju po dobru, bili skromni, umjereni i plemeniti. Tako čovjek pravi sebi mjesto blizu Allaha, dž.š., i spomen kod ljudi poslije svoje smrti. Hvala i zahvala uistinu pripadaju jedino Allahu, Stvoritelju svemira veličanstvenog, Onome koji usmrćuje i oživljava i kojem se sve…
1. Zaboravljanje Boga i otuđenost od samog sebe: Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude…
subota, 27 Februar 2016 17:52

Čitajući Kur'an

Za muslimane, Kur'an Časni predstavlja tekst upute, izvor i esenciju poruke koju je Uzvišeni Stvoritelj obznanio i poslao cijelom čovječanstvu. To je posljednja u nizu velikih objava koje su u toku historije bile objavljivanje ljudima. Kur'an je Božija Riječ – ali to nije sam Bog. Kur'an obznanjuje, otkriva i vodi;…
Mehmed ef. Handžić, (1906-1944) je istaknuti bosanski alim koji je iza sebe ostavio impozantan spisateljski opus iz različitih znanosti. Osobenost njegovih pisanih djela odlikuje se, pored ostalog, i tome što je jedini, u novijoj povijesti bosanskih muslimana, komentarisao Kur'an časni na arapskom jeziku i što je uglavnom tretirao ajete sa…

Magazin Ašk