Religija (397)

srijeda, 09 Januar 2013 12:35

Prije smrti pokaj se

Neki griješnik, koji je svoje zle čine javno pred cijelim svijetom radio, omrazi se kod svojih sugrađana tako da ga, kad je umro, ne htjednu nikako ni kupati, ni omotavati u mrtvačko odijelo, niti gdje zakopati, već ga onako bez ikakva reda i obreda spopanu za noge i ruke, te…
ponedjeljak, 31 Decembar 2012 12:28

Duhovne postaje

Jedna od temeljnih odrednica irfana jeste duhovna postaja-mekam (maqam). Svoje duhovno zrenje sufije su uspoređivale sa putovanjem, stoga, što inicirani duhovni putnik-salik (salek) od trenutka kada se zaputi u potragu za Istinom, u nastojanju da dosegne duhovno savršenstvo, putuje kroz različite postaje, na kojima se svakim pređenim korakom susreće sa…
utorak, 25 Decembar 2012 14:45

Čudo islamske civilizacije

Islamska kultura i civilizacija u doba vrhunca svoje moći predstavljala je jednu novu evolucionu etapu općeljudske civilizaciju. Međutim, historija nastanka i formiranja ove kulture ima u sebi nečeg nadnaravnog, te se stoga može govoriti o „islamskom čudu“ baš kao što imamo i ono što se naziva grčkim čudom. Ono što…
nedjelja, 23 Decembar 2012 10:24

O historiji islamske civilizacije

Knjiga „O historiji islamske civilizacije“ tiče se jednog svijetlog poglavlja ljudske historije. Nazvali smo ovo djelo tako ne samo zbog uspjeha koje su muslimani imali u kreiranju jedne nove svjetske kulture, već i zbog osvajanja koja su im omogućila stvaranje jednog novog svijeta, rasprostranjenog i na istok i na zapad,…
Otac Časnog Poslanika zvao se Abdullah i bio je sin Abdul Muttaliba, a Poslanikovoj majci ime je bilo Amina, kćer Vehaba ibn Abdul Menafa, iz roda Benu Zuhra plemena Kurejš. Uglavnom se smatra da je poslanik, s.a.v.a. rođen u ponedjeljak, umjesecu rebiul-evelu, mada ima i mišljenja da je rođen u…
ponedjeljak, 17 Decembar 2012 18:09

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja

Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo da je Kur'an, koga danas držimo u našim rukama, onaj isti Kur'an koji je postepeno objavljivan Poslaniku prije 14 stoljeća.[1] ...Jednom riječju, sva…
ponedjeljak, 03 Decembar 2012 14:18

Posljedica posvećivanja pažnje ka zavjetu Božijem

Ako uzmemo u obzir čovjeka u okruženju kakvo mu nudi ovosvjetski život sa svim svojim vidovima i različitostima i okolnostima da Ovaj svijet nije nastanjen samo dobrim ljudima, već u njemu zajednički učestvuju i vjernici i nevjernici, uvidjet ćemo da je ovosvjetski život raznovrstan, shodno zbilji i batinu u pogledu…
petak, 16 Novembar 2012 17:42

Broj ajeta

Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika, a.s. Od njega se prenose neki hadisi u kojima se spominje određen broj ajeta neke sure, kao npr. deset ajeta sure Al-Imran. Neki hadisi govore čak i o broju ajeta čitavih sura, kao npr. da se sura El- Fatiha sastoji od sedam…
subota, 10 Novembar 2012 15:08

Uživanje

Uživanje ! Pusta želja mnogih, a stvarnost tek za neke. Koliko uzdaha, koliko boli, tuge, znoja i svih drugih neprilika imaju jedni, da bi, preko svoje volje, omogućili uživanje drugim, koji to sigurno ničim nisu zaslužili. Kažu, da su današnjem bezobzirnom uživanju intelektualni začetnici filozofi novog vijeka, jer su oni…
četvrtak, 25 Oktobar 2012 09:33

Ili je bolje znati, ili imati?

Imade mnogo hadisa, koji nam svjedoče, da je bolje znanje, nego imanje. Jednom prilikom rekao je naš Pejgamber, s.a.v.s., ovaj hadis: „Ene medinetul ilmi, ve Alijjun babuha“ – „ Ja sam grad znanja, a Alija je njegova kapija.“ Kad su haridžije čule za taj hadis, veoma ih iznenadi i razočara…

Magazin Ašk