petak, 13 Novembar 2015 21:05

Motivacija


Motivacija je snaga koja nas pokreće i podržava u namjeri da napravimo nešto što većina smatra nemogućim! Izvori motivacije su vezani uz psihološke potrebe.

Kako motivirati dijete:

1. Razgovarajte s djetetom o budućnosti!

2. Potičite ga da vjeruje u svoju snagu i sposobnosti!

3. Razgovarajte s djetetom o vrijednim i radosnim trenucima koje doživljavate na poslu!

4. Potičite ga aktivnostima!

5. Podržite ga u onom što ga interesira!

6. Ohrabrujte ga, ako se zaustavi, da upozna nova područja!

7. Ponudite djetetu široku lepezu mogućnosti!

8. Pristupite učenju kao svečanosti, a ne kao prisilnom radu!

Motivirajući roditelj:

Demotivirajući roditelj:

- potiče,

- ohrabruje,

- zanima se,

- pohvaljuje i

- uključuje se.

- nezainteresiran,

- udaljen,

- hladan,

- zanemaruje i

- omalovažava.

Djeca registriraju:

  • Kad se odnosimo neodgovorno prema poslu, a od njih tražimo da budu odgovorni;
  • Kad ne spremamo stvari na njihovo mjesto, a to tražimo od njih;
  • Kad provodimo puno vremena pred TV, a od njih tražimo da uče;
  • Kad govorimo o drugim ljudima bez poštovanja, a od njih tražimo da se odnose prema njima s poštovanjem;
  • Kad krivimo druge za ono što bismo mogli i trebali sami učiniti.

Ohrabrivana djeca pokazuju više volje, upornosti i strpljenja.

Izvor: Škola za roditelje, podsjetnik, Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, pdf. izdanje

Ocijeni
(3 glasova)
Čitano 1735 puta Zadnji put promjenjen petak, 13 Novembar 2015 21:08

Magazin Ašk