utorak, 26 Avgust 2014 17:11

Kur'an i razum

Plemeniti Kur’an je više puta rečenicom „A zar razuma nemate?“ pozvao ljude da koriste svoju pamet i razum. Izraz koji upućuje na razum i razmišljanje u Kur'anu časnom upotrijebljen je 49 puta. Islam je utemeljen na razumu, promišljanju i racionalizmu. Istina je da na svijetu ne postoji ni jedna religija ili vjera koja poput islama odaje priznanje ljudskom razumu i intelektu. Islam poziva čovjeka na upotrebu i korištenje razuma i intelektualnih sposobnosti i negativno gleda na slijepo slijeđenje i oponašanje. U nekim religijama ćemo naći otvoren poziv za zanemarivanje i potiskivanje razuma i razmišljanja promovirajući ideju slijepe poslušnosti, tipa: „Zatvori oči i slijedi me.“ Islam nas uči da ispravno ubjeđenje i vjerovanje počiva samo na jasnom i razumnom dokazu.
Objavljeno u Kur'an
utorak, 22 Juli 2014 07:29

Tefsir sure El-Kadr

Mi smo ga objavili u noći Kadr, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine objavljivan Božijem Poslaniku, s.a.v.s.  
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 26 Maj 2014 19:56

Vraćanje dugova

Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš!    (Kur'an, Ali Imran:26.) Učite ovaj ajet sedam puta poslije sabah namaza i sedam puta poslije akšam namaza pa će Allah, dž.š., otvoriti puteve za vraćanje duga.[1] Poželjno bi bilo da ovo učenje završite dovom koju je Poslanik, s.a.v.s., preporučio da se uči u stanju kada nas brige ophrvaju i dugovi pritisnu:  
Objavljeno u Kur'an
petak, 25 April 2014 14:07

Povodi objave Kur'ana

Kur'an se u odnosu na povode objave može podijeliti u dva dijela: 1. Dio koji je objavljen bez posebnih povoda, a to je veći dio kur'anskog teksta, obuhvaća ajete koji se odnose na vjerovanje, događaje iz prošlosti, priče o Božijim poslanicima itd. Ovaj dio Kur'ana nema posebnih povoda objave osim onih općih zbog kojih je objavljen Kur'an kao posljednja Božija knjiga, posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, alejhisselam.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 31 Mart 2014 08:25

Čovjekova zaokupljenost imetkom

Svakodnevno smo svjedoci čovjekove zaokupljenosti imetkom. U nastojanju da što imućniji postane čovjek često zaboravlja svrhu svoga boravka na ovom svijetu. Svoje životno djelovanje usmjerava u pogrešnom pravcu, a posljedice toga su ogromne i teške. Uzvišeni Stvoritelj nas kroz citirane ajete upozorava na pogubnost ovakvog djelovanja. Pa, hoćemo li pouku primiti?
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 20 Februar 2014 10:42

Učači Kur'ana

Kada čovjek traži znanje Kur'ana i uopće znanje u ime Allaha, džellešanuhu, to se mora vidjeti u njegovom imanu, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti. Kur'an je lijek vjernicima i vodič pobožnima. Ko se po njemu uputio – upućen je, a ko je Kur'an odbacio - propao je.
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 29 Januar 2014 14:38

Ādem i Havva

Kur'āni-Kerīm donosi nam priču o protjerivanju naša dva roditelja iz dženneta na Zemlju, kojem je, pak, prethodilo šejtansko došaptavanje i nagovaranje. Ova priča spomenuta je tri puta u Kur'āni-Kerīmu: u sūri El-Beqare je spomenuta skraćeno, zatim je detaljno objašnjena u sūri El-A‘rāf, te je spomenuta i u sūri Tā-Hā.
Objavljeno u Kur'an
Obračunajte se sa sobom prije nego što od vas bude zatraženo da račun položite, izvagajte svoja djela prije nego što ona budu na vagu stavljena, i pripremite se za Dan velikog obračuna!”
Objavljeno u Kur'an
utorak, 24 Decembar 2013 12:36

Božiji poslanik Mūsā, a.s., IV dio

Nakon ispunjenja ugovorenog roka od deset godina Mūsā, a.s., kreće sa svojom porodicom, ženom i dvoje djece, prema Egiptu. Jedne mračne i prohladne noći Mūsā, a.s., izgubio je pravac i nije bio siguran kojim putem treba dalje poći. Odluči se zaustaviti i sačekati jutro. Hladnoća je postajala sve snažnija, pa se Mūsā, a.s., zabrinu za svoju porodicu jer nikako nije uspijevao potpaliti vatru.  U tom trenutku, nedaleko od mjesta na kojem su se nalazili, ugledao je svjetlost koja mu je pružila nadu da će uspjeti olakšati svojoj čeljadi da lakše prebrode noć. Taj trenutak jasno je opisan na nekoliko mjesta u Kur'anu.
Objavljeno u Kur'an
subota, 21 Decembar 2013 08:14

Pet ājeta i deset hadīsa o namazu (1. dio)

1.  Namāz je dio programa islāmske vlade One koji, ako im damo vlast (i moć) na Zemlji, uspostavljaju (i obavljaju) namāz i daju zekāt, i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allāhovo je okončanje stvari. (Sūra El–Hadždž, 41. ājet) 2. Namāz je veza sa Allāhom i povezivanje sa ljudima I klanjajte namāz i dajite zekāt; a šta unaprijed pripremite za duše vaše od hajra, naći ćete ga kod Allāha. Zaista, Allāh dobro vidi ono šta radite.
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk