petak, 05 April 2013 08:02

Jedinstvo i razjedinjenost

Još jedno od pravila druženja i lijepog ophođenja s ljudima je ono koje se tiče podrške i jedinstva. Jer, jedno od neospornih i neporecivih prava, u koje nema nikakve sumnje, jeste neophodnost jedinstva i podrške u društvu. Ako ljudi žele da imaju dobar život i proizvedu značajne promjene u različitim vidovima života, trebaju društveno živjeti, društveno misliti, društveno odlučivati i društveno djelovati. Znači, trebaju male i raštrkane snage povezati i svi se usredsrediti na jednu tačku da bi mogli u okrilju jedinstva, sloge, razmjene mišljenja i uvjerenja preduzeti djelotvorne korake u otklanjanju teškoća sa kojima se susreću. Iako postoje različita gledišta o tome da li je čovjek po svojoj prirodi društven ili živi društveno usljed nužde i potrebe, ipak ne može bez uzajamnosti i društva nastaviti život i dok se pojedinci u društvu ne ujedine i ne budu se uzajamno pomagali, neće ni postići uspjeh. 
Objavljeno u Kur'an
petak, 05 April 2013 06:58

Razumom obdareni

Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju; (Kur'an : Ar-Ra'd, 19) Arapski izraz 'ulul-'albāb spomenut je u Kur'anu 16 puta i svaki put je popraćen opisom nekog dostignuća ili osobine onih koje Bog dž.š. naziva razumom obdareni. Između njih izdvajamo: 1. Oni su oni koji razumiju smisao Božijih zapovijedi.     U odmazdi vam je – opstanak, o razumom obdareni...  (Kur'an : Al-Baqarah, 179) 2. Oni su okrenuti ka budućnosti.     ... I snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom     obdareni!    (Kur'an : Al-Baqarah, 197)  3. Oni na ovaj svijet gledaju kao na prelaznu etapu, a nikako kao trajno mjesto prebivališta.        Razumom obdareni su oni koji  
Objavljeno u Kur'an
Sura Al-Waqi'a (Događaj), 56. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se u 27. džuzu i ima 96 ajeta. Al-Waqi'a je jedno od imena za Sudnji dan, jer to je dan koji će se neminovno dogoditi, a kada se dogodi niko ga neće moći poricati. Blagodati učenja Kur'ana su neizmjerne. I ne samo za onog ko ga uči već i za njegove roditelje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom je rekao: Ko bude učio Kur'an i postupao onako kako Kur'an nalaže, njegovim roditeljima će na Sudnjem danu biti stavljena kruna čija će svjetlost biti bolja od sunčeve svjetlosti na Zemlji. A kakva li će tek nagrada biti za njega!? (Ebu Davud)[1] Kad bi samo ljudi srcem upoznali vrijednost učenja i izučavanja Kur'ana! Ah, kad bi samo osjetili ljepotu koja se krije iza svakog njegovog harfa! Blagodati Kur'ana odražavaju se na onog ko ga uči u nebrojeno aspekata ovog i onog svijeta. Na neke od tih blagodati ukazao je Poslanik, s.a.v.s., potičući nas na učenje kako Kur'ana uopšte, tako i na učenje njegovih pojedinih poglavlja.
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 03 April 2013 08:59

Grijeh – upozorenje i nada

Broj velikih grijeha se razlikuje u različitim islamskim školama. Neki pioniri među islamskim učenjacima na osnovu Kur'ana i hadisa Božijeg Poslanika, s.a.v.s., nabrojali su trideset tri velika grijeha. Drugi se oslanjaju na sljedeći hadis pa smatraju da je sedam velikih grijeha: Čuvajte se sedam velikih grijeha (koji upropaštavaju onoga ko ih čini): širka, ubistva onoga koga je Allah zabranio da se ubije, osim kada to pravda zahtjeva, sihira, kamate, trošenja imetka siročadi, bježanja sa bojnog polja i potvore pobožnih i čestitih muslimanki. (Buharija i Muslim)[1]   Među islamskim učenjacima ima i onih koji smatraju da velikih grijeha ima ne sedam već sedamdest. Pa je Abdullah ibn Abbas, r.a, rekao: „Broj sedamdest je bliži broju velikih grijeha od broja sedam.“[2] [1] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za  pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, str. 272, prevod s arapskog: grupa prevodilaca [2] Popis svih sedamdest grijeha možete pogledati na http://www.themodernreligion.com/misc/hh/major_sins.htm
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 17 Decembar 2012 18:09

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja

Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo da je Kur'an, koga danas držimo u našim rukama, onaj isti Kur'an koji je postepeno objavljivan Poslaniku prije 14 stoljeća.[1] ...Jednom riječju, sva svojstva koja su bila zastupljena u Kur'anu iz Poslanikova doba nalaze se i u ovom našem  Kur'anu bez bilo kakvih promjena, otstupanja ili izmjena. Uz to nas Uzvišeni Allah obavještava da je Kur'an zaštićen od svih promjena sljedećim ajetima:
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 03 Decembar 2012 14:18

Posljedica posvećivanja pažnje ka zavjetu Božijem

Ako uzmemo u obzir čovjeka u okruženju kakvo mu nudi ovosvjetski život sa svim svojim vidovima i različitostima i okolnostima da Ovaj svijet nije nastanjen samo dobrim ljudima, već u njemu zajednički učestvuju i vjernici i nevjernici, uvidjet ćemo da je ovosvjetski život raznovrstan, shodno zbilji i batinu u pogledu znanja i neznanja o Uzvišenom Bogu. Čovjek koji poznaje položaj svoga Gospodara kada sagleda svoje mjesto u ovosvjetskom životu, ispunjenom svim oblicima ozlojeđenosti, nesrećama i nevoljama, te uzme u obzir da je ovaj život izmješan sa životom i smrću, zdravljem i bolešću, bogastvom i siromaštvom, posjedovanjem i neposjedovanjem; i uzme u obzir da sav Ovaj svijet, onoliko koliko ga ima u biti čovjeka i izvan njega, da je sve opet vlasništvo Božije, te da nijedno biće u Ovom svijetu nema neovisnost po sebi niti po nečem drugom, već je sve u vlasništvu Onoga kod Kojeg ne postoji ništa, osim Ljepote i Dobra, i to one Ljepote i Dobra koji dostoji položaju Njegove Uzvišenosti i Časti; te da od Njega ne potiče ništa, osim Dobra i Ljepote-tada shvata da ništa u Ovom svijetu nije odvratno da bi se od toga gnušao, ništa nije opasno da bi strahovao od toga, ništa nije jezovito da bi osjećao bojazan, ništa nije strašno da bi to izbjegavao.
Objavljeno u Kur'an
petak, 16 Novembar 2012 17:42

Broj ajeta

Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika, a.s. Od njega se prenose neki hadisi u kojima se spominje određen broj ajeta neke sure, kao npr. deset ajeta sure Al-Imran. Neki hadisi govore čak i o broju ajeta čitavih sura, kao npr. da se sura El- Fatiha sastoji od sedam ajeta,[1] a sura El-Mulk od trideset ajeta.[2] Učenjaci nemaju jedinstven stav o ukupnom broju ajeta u Kur'anu. U vezi s tim postji šest različitih stajališta, koje navodi Ed-Dani: .
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 04 Oktobar 2012 05:36

Samousavršavanje

Postoji izreka Vladara pravovjernih Alija, mir neka je nad njim, u kojoj kaže: “Zašto, vidim da ljudi pale svjetlo u noći da bi vidjeli kakvu vrstu hrane jedu, ali ne mare kakva je opskrba njihove duše. Ne prosvjetljuju svoj um racionalnim znanjem, a da oni to čine bili bi sigurni od loših posljedica neznanja i grješnosti u svojim uvjerenjima i djelima.” Njegov sin Imam  Hasan – Mudžtaba, mir neka je nad njim, također je rekao nešto što bi išlo uz ove redove:  “Čudim se nekim ljudima koji razmišljaju o svojoj tjelasnoj hrani, ali ne mare za opskrbu svoje duše. Izbjegavaju jesti štetnu hranu, a pune srca smrtonosnim materijama.”
Objavljeno u Kur'an
Stranica 14 od 14

Magazin Ašk