Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude slijedio ostati daleko od istine i više neće moći razmišljati o svojoj budućnosti. 
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 04 Juli 2016 20:17

Kur'an kao pravni izvor

S obzirom na period Objave Kur'ana, a i sam sadržaj, islamski učenjaci ga dijele na dva dijela: a) mekanski – predhidžretski i b) medinski – posthidžretski period. Pod mekanskim periodom se podrazumijeva vrijeme objave Kur'ana u Mekki, od 611. do 622. godine.[1] Ajeti su kraći kao i poglavlja (sura). U tom vremenskom razdoblju, koje se uzima kao temelj islamske nauke, Objava se uglavnom bavi pitanjem čistog monoteizma – vjere u samo Jednog Boga, vjere u zagrobni život i pravedne nagrade za svakog člana ljudske zajednice, zatim razvijanjem kolektivne svijesti i moralnih vrlina, rušenjem paganskih doislamskih običaja, kao što je zakopavanje žive ženske djece, ukidanjem rasnih razlika i drugih društvenih zala toga vremena.
Objavljeno u Kur'an
utorak, 07 Juni 2016 07:41

Riječ mubarek u Kur'anu

Kur'an je jedina knjiga koja je sačuvana od svake dvojbe. To je knjiga koja u sebi sabire i sukusira mudrost svih ranijih poslanika i svih ranijih objava. Kur'an je toliko savršen da nijedna riječ, nijedno slovo u njemu nije bez smisla, bez razloga. Nešto drugo je – da li mi taj razlog razumijemo i da li smo kadri da ga pojmimo svojim intelektualnim i naučnim kapacitetima i mogućnostima. Podsjećamo da je trebalo da prođu vjekovi da ajeti o dva mora koja se dodiruju ali se ne miješaju postanu malo jasniji. Zanimljivo je da Kur'an nekoliko važnih pojmova oslovljava terminom mubarek, što jamačno potcrtava njihov značaj i specifičnu težinu. Riječ mubarek, u svojoj osnovi, znači razvijanje, povećavanje, sreća, blagodat, blagostanje. Iz istog korijena je i riječ tebrik i tebareke. Prvo znači – dova za povećanje i sreću, a drugo je lijepo Allahovo ime, smatrati svetim, uzvišenim. Imenovati nešto mubarekom znači posvjedočiti da se u tome nalazi Allahov blagoslov, da je to, Allahovom voljom, drugačije od ostalog. Mubarek je ono što sa malo daje puno. Ša'ravi kaže da je „bereket onda kada nam nešto daje više nego što očekujemo“. Vidimo da riječ mubarek ima daleko šire značenje od riječi blagoslovljen/a, kako je najčešće prevodimo.  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 17 Maj 2016 08:14

Držite se Kur’ana!

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam stvari postanu neraspoznatljive poput mračne noći, prihvatite se Kur’ana. Zaista je Kur’an zagovornik čije je zagovaranje prihvaćeno, i protivnik čije je svjedočenje potvrđeno. Ko ga slijedi, odvest će ga u Džennet, a ko ga ostavi iza sebe, otjerat će ga u Džehennem.” Poslanik, s.a.v.a., nakon što mu je rečeno: “Tvoj će ummet ubrzo upasti u smutnju”, te bi upitan: “Koji je izlaz iz nje?”, reče: “Časna Knjiga Božija, jer laž joj ne prilazi ni sprijeda ni straga, spuštena je od Mudrog, Hvaljenog. Ko god traži znanje mimo Kur’ana, Allah će ga odvesti u zabludu.”  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 04 Maj 2016 05:05

Kur'an kao najveća mu'džiza

Bez sumnje je Kur'an najveća mu'džiza Muhammedova, alejhi-s-selam. Ta uzvišena knjiga, koja u kratkim potezima sadrži sveopće vjerske propise, smatra se i kod pametnih neprijatelja najvećim djelom svoje vrste. Kur'an je Božiji govor, i, kao takav, on nadmašuje ljudska djela. Ljudi su nemoćni da naprave nešto slično uzvišenom Kur'anu. Zato i velimo da je Kur'an najveća mu'džiza. Mu'džiza Kur'ana se sastoji uglavnom: 1) u njegovoj formalnoj, jezičnoj strani i 2) u njegovu sadržaju.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 01 Maj 2016 04:46

Najznačajnija sredstva spoznaje

Do većine saznanja mi dolazimo pomoću čula sluha, slušamo o onome što je iskustvo drugih ili plod njihovog istraživanja i razmišljanja ili slušamo o događajima u kojima su drugi sudjelovali. Drugi dio saznanja ostvarujemo gledajući, a ostatak se odnosi na ono što jeste plod našeg unutrašnjeg motrenja i zapažanja.
Objavljeno u Kur'an
subota, 16 April 2016 19:12

Kamenje na putu, prepreka ili prilika?

I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima - namjernicima,  i onima  koji su  u vašem  posjedu.  Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (Kur'an, IV:36) Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga. (Kur'an, XCIX:7) Onaj koji čini dobro, sebi ga čini... (Kur'an, XLV:15) Ibn Abbas, r.a., prenosi da jeVjerovjesnik, a.s., rekao: "Nije vjernik onaj ko je sit, a zna da je njegov komšija gladan." (El-Bejheki u Es-Sunnenu) Prenosi se preko Enesa, r.a., od Vjerovjesnika, a.s., da je rekao: "Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, neće rob biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome komšiji  (ili je rekao svome bratu) ono što želi samom sebi." (Buhari)
Objavljeno u Kur'an
petak, 08 April 2016 20:12

Obračunavanje sa samim sobom

Obračunavanje znači ponovno razmatranje i sagledavanje prošlosti i zavjetovanje za budućnost. Načelo obračunavanja ostvaruje se ukoliko se ispoštuje sedam drugih načela: (1) načelo procjene i mjere; (2) načelo prihvatanja odgovornosti; (3) načelo opstojnosti djela; (4) načelo bilježenja djela; (5) načelo ponovnog razmatranja; (6) načelo kažnjavanja i odraza djela i (7) načelo pokajanja i nadoknađivanja. 
Objavljeno u Kur'an
Znaj da su veliki ljudi svijeta, koji se spominju po dobru, bili skromni, umjereni i plemeniti. Tako čovjek pravi sebi mjesto blizu Allaha, dž.š., i spomen kod ljudi poslije svoje smrti. Hvala i zahvala uistinu pripadaju jedino Allahu, Stvoritelju svemira veličanstvenog, Onome koji usmrćuje i oživljava i kojem se sve vraća. Salavatu-selam Njegovom posljednjem poslaniku koji je ljudima istinski model života na ovom svijetu pokazao. „Ko želi Džennet neka požuri sa dobrim djelima, ko se Džehennema boji, neka ne slijedi svoje strasti, ko očekuje smrt, za njega slast i uživanje ništa ne predstavljaju i ko skromno živi na ovom svijetu, nesreće će lahko podnositi.“
Objavljeno u Kur'an
1. Zaboravljanje Boga i otuđenost od samog sebe: Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude slijedio ostati daleko od istine i više neće moći razmišljati o svojoj budućnosti.  
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk