Psihologija (156)

Ovdje možete pronaći korisne psihološke savjete koji će vam pomoći u odgoju vašeg djeteta

subota, 25 Maj 2013 08:57

Samoprihvaćanje

Čovjek o sebi ima mnogo predodžbi, a ne samo jednu - negativnu ili pozitivnu. Slika o sebi imamo onoliko koliko i različitih aktivnosti, a svojim ponašanjem uvijek prihvaćamo ili odbacujemo istu osobu - sebe! Prihvaćati sebe znači voljeti sebe u cjelosti. Sviđate li se sami sebi? Nikakav stvarni uspjeh nije…
subota, 25 Maj 2013 08:49

Pa, šta je zapravo uspjeh?

Uspjeh je stalno ostvarivanje planiranih ciljeva koje pojedinac smatra vrijednim. Ljudi svoj uspjeh obično mjere u usporedbi s drugima, ali pravi je uspjeh zapravo ono što postignu vlastitim potencijalom, to kako ga razvijaju i usavršavaju, pa stoga mora biti povezan s njihovim osobnim ciljevima. Uspjeh, međutim, nije u postizanju cilja,…
srijeda, 01 Maj 2013 15:55

Sreća

Čovjek je oduvijek tragao za srećom i zadovoljstvom, a nastojao izbjeći nesreću i nezadovoljstvo. Svi ljudi žele biti sretni i zadovoljni te su spremni osigurati svako sredstvo koje predstavlja osnovu sreće. Međutim, velika je teškoća prepoznati suštinu sreće i zbilju zadovoljstva. Onaj ko ne zna zbilju i stvarnost sreće i…
ponedjeljak, 14 Januar 2013 19:10

Šta je grijeh?

Grijeh znači suprotstavljanje božanskim zakonima i slijeđenje strasti bez ikakvih ograničenja i uvjeta. Prvo načelo koje želim predočiti slušaocima jeste da čak i ukoliko ostavimo islamska naučavanja postrani, ne možemo sve svoje želje i prohtjeve potpuno neograničeno i slobodno upražnjavati. Mnogo je prepreka na putu koje su u suprotnosti sa…
nedjelja, 08 April 2012 12:13

Ljubomora

Ljubomora je vrsta straha ili složena, afektivna reakcija na zamišljenu ili realnu prijetnju da će voljena osoba biti izgubljena, u potpunosti ili nekom stupnju. Psihoanalitičari otkrivaju da su najljubomorniji oni koji ne mogu voljeti, ali koji moraju osjećati da su voljeni. Podijeljena su mišljenja da li je ljubomoraurođena ili je…
nedjelja, 05 Februar 2012 22:00

Kako bebe vide svijet oko sebe?

Teško možemo znati što sve novorođenče može osjetiti, ali uzbudljivo je i samo promatrati kako reagira na dodir, svjetlo ili zvuk i pratiti kako se složeni sustav osjetila sve više budi. Vid novorođenčeta je podešen na upravo toliku preciznost da može vidjeti ono što mu je najvažnije na svetu, lice …
Stranica 16 od 16

Magazin Ašk