Psihologija (153)

Ovdje možete pronaći korisne psihološke savjete koji će vam pomoći u odgoju vašeg djeteta

Govor je jedan od najpotpunijih i najučinkovitijih oblika komunikacije među ljudima. Dakle, govor ima vrlo značajnu komunikacijsku funkciju, ali i golemo značenje za psihički i socijalni razvitak djeteta, njegovu socijalizaciju, odgoj i obrazovanje. Zbog toga mu od samog rođenja treba posvećivati adekvatnu pažnju, osigurati djetetu dobar i kvalitetan govorni uzor…
srijeda, 27 Juli 2016 06:25

Prava riječ gvozdena vrata otvara

Jedan od najdjelotvornijih i najkonstruktivnijih načina reagovanja na djetetove poruke o osjećanjima i problemima je „poziv da se kaže još više“. Takve reakcije ne saopštavaju nikakve ideje ili sudove slušaoca, već pozivaju dijete da sa slušaocem podijeli svoje ideje, sudove i osjećanja. Ona otvaraju „gvozdana vrata“, pozivaju na razgovor. Najjednostavnije…
subota, 16 Juli 2016 19:43

Vrijeme je za spavanje

Osim za vas, vrijeme odlaska u krevet može biti vrlo teško i za vaše dijete. Djeca najčešće izbjegavaju spavanje jer se boje da će nešto propustiti, zbog straha od mraka, mokrenja u krevet, zato što su se zaigrala ili pak jer iskušavaju svoju moć. Upravo je borba sa spavanjem jedan…
četvrtak, 07 Juli 2016 19:50

Pomjerena granica zrelosti

„U fizičkom smislu oni se doimaju odraslim, ali su mentalno i emocionalno još uvijek djeca“ – reći će za svoju djecu možda veliki broj roditelja danas. Podražavanje modnih trendova i životnih stilova zvijezda popularne kulture nikada ranije nije na tako ubjedljiv način odražavalo društvo spektakla kojeg svjedočimo. Paradoks pomjeranja granica…
ponedjeljak, 27 Juni 2016 17:29

Razvoj identiteta adolescenata

Formiranje identiteta započinje u ranim razvojnim fazama, u ranom odnosu između djeteta i majke. U periodu adolescencije formiranje identiteta podrazumijeva integraciju raznovrsnih identifikacija iz dosadašnjeg života, počev od identifikacije sa oba roditelja do identifikacije sa drugim značajnim osobama u životu, identifikacije sa novoispoljenim seksualnim nagonima, sa emocionalnim obogaćenjem, sa novim…
Zaštita prava i interesa djece rizičnog ponašanja i djece koja manifestiraju poremećaje u ponašanju važno je područje djelovanja. Razlozi takvog stanja izrazito su složeni te zahtijevaju pojačanu pažnju stručnjaka i znanstvenika, kao i intenzivno koordinirano djelovanje nadležnih, kako bi se poboljšala zaštita svih skupina djece. Prevencija poremećaja u ponašanju nužna…
srijeda, 01 Juni 2016 19:37

Učenje empatije

Jedan od najefikasnijih načina za djetetovo učenje empatije je empatično ponašanje njegovih roditelja. Iako je učenje empatije najbolje započeti još u djetetovom dojenačkom dobu, nikad nije prekasno za početak. Dojenčad i djeca koja su tek prohodala najviše uče iz načina na koje roditelji s njima postupaju kad su uznemireni, uplašeni…
To je zabilježena pojava i sve češće se susreće u praksi, iako se radi o problemu koji rijetko napušta obiteljska četiri zida sve dok nije toliko velik da zahtijeva zdravstvenu i/ili policijsku intervencije. To je tabu tema i zato pomoć obitelji nažalost stiže kad je ozbiljna šteta već učinjena. Razlog…
Djeca perfekcionisti, baš kao i odrasle osobe sklone perfekcionizmu, pokazuju nekoliko tipičnih ponašanja prema kojima ih prepoznajemo. Prije svega, riječ je o djeci koja uživaju u ispunjavanju težih zadataka, postavljaju si visoke kriterije i ulažu veliku količinu energije kako bi ostvarili zamišljene ciljeve. Isto tako, perfekcionizam djecu tjera da nikada…
subota, 26 Mart 2016 18:37

Zašto su djeca nasilna?

Nasilje mogu vidjeti na svakom koraku: u vlastitoj obitelji, kod prijatelja, poznanika i stranaca. Nasilje je vijest, nasilje je popularno jer je medijski popraćeno bolje nego bilo što drugo. Nikada ranije u povijesti nismo mogli više i detaljnije pratiti nasilne strahote iz cijeloga svijeta, i to u realnom vremenu. Nasilje…

Magazin Ašk