Islamska medicina (80)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

nedjelja, 23 April 2017 16:29

Odlike masline

Allah, slavljen i uzvišen neka je On, odlikovao je plod i drvo masline. Više puta ju je spomenuo u Svojoj časnoj Knjizi, a spomenuta je i u brojnim hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da li poznajemo nutritivne (prehrambene) odlike masline, kao i tvari koje ona sadrži? Plod masline…
srijeda, 29 Mart 2017 19:54

Obolimo li – dužni smo liječiti se

Kada obolimo – bilo svojom nepažnjom ili na bilo koji drugi način – dužni smo liječiti se. To nam islam naređuje. Bolest se ne smije kriti niti očekivati da sama od sebe prođe. Mora se odmah tražiti intervencija ljekara. Ako se to na vrijeme učini, često se i sama bolest…
Naučnici su dokazali da islamska molitva (poznat kao namaz) koju muslimani obavljaju pet puta dnevno može biti dobra za zdravlje kičme i leđa, ako se obavlja na pravilan način. Rezultati su objavljeni u naučnoj studiji pod naslovom „Ergonomska studija pokreta tijela tijekom muslimanske molitve pomoću digitalnog humanog modeliranja“ u naučnom…
petak, 11 Novembar 2016 13:22

Tretman za bubuljice i čireve

Ibn el-Sinni spomenuo je u svojoj knjizi poslaničke medicine da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., primjetio kod jedne od svojih supruga čir na prstu. Upitao ju je: "Imaš li nešto praška od mirtine šaše[1]?" Nakon što je ona potvrdno odgovorila Poslanik, a.s., je rekao: ''Stavi ga na svoj prst i moli:…
ponedjeljak, 10 Oktobar 2016 19:41

Obilazak bolesnika

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čovjek koji obilazi bolesnika hodi kroz milost Božiju.” “Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘O sine Ademov, razbolio Sam se, ali Me ti nisi obišao.’ Upitat će: ‘O Gospodaru moj, kako da Te obiđem, pa Ti Si Gospodar svjetova?!’ Reći će: ‘Zar nisi znao da…
nedjelja, 25 Septembar 2016 15:36

Za svaku bolest postoji lijek

U Buharijevom Sahihu je zabilježen hadis koji Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., a koji glasi: "Allah nije spustio bolest, a da za nju nije dao i lijek." Muslimov Sahih navodi hadis Džabira b. 'Abdullaha da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Za svaku bolest postoji lijek. Ako se upotrijebi…
ponedjeljak, 22 Avgust 2016 18:54

Razumijevanje zdrave ishrane

U Musnedu je zabilježeno, kao i u drugim djelima, da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Čovjek nije nikad napunio gori spremnik, nego svoj stomak. Zbog toga, bit će dovoljno za sinove Ademove da zadovolje glad sa par zalogaja da bi povratili čvrstoću. Ako mora jesti da bi se najeo, onda…
subota, 16 Juli 2016 19:49

Endivija

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Endivija je prvak biljaka.” Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga jutra, a da se na nju ne spusti jedna kap iz Dženneta, pa kada je budete jeli nemojte je otresati.” Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Kako…
Imam Ali, mir s njim, u savjetu svome sinu Hasanu, mir s njim, je rekao: „O sine moj, hoćeš li da te naučim četirima osobinama uz koje ti medicina neće biti potrebna?” Reče Hasan: “Hoću, zapovjedniče vjernika!” Reče Imam: “Ne sjedaj za sofru dok ne ogladniš, prestani jesti dok još…
Arabija sa svojim etnički homogenim arapskim stanovništvom te povijesnim gradovima kakvi su Mekka i Medina predstavlja gotovo zaseban azijsko-bliskoistočni entitet. Unutrašnjost te zemlje većim dijelom je kamenita i pustinjska ravnica u kojoj vlada veoma topla i neobično suha klima. Međutim, obale tog poluotoka u oblastima Jemena, Hidžaza i Hadramauta veoma…

Magazin Ašk