Islamska medicina (79)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

Jedno od najraširenijih područja aktivnosti unutar islamskih nauka i područje koje je privlačilo interes brojnih muslimanskih naučnika kroz stoljeća, ali i danas, jest islamska medicina. Početak islamske medicine predstavlja et-tibbi' en-nebewi (poslanička medicina), tj. određena kazivanja i običaji ili postupci Poslanika koji se bave pitanjem zdravlja, higijene, brige za tijelo…
subota, 09 Avgust 2014 08:34

Principi liječenja

Kome god se ukaže povjerenje da liječi, on mora paziti na godine, navike, i zanimanje pacijenta. Neće mu biti jednostavno liječiti starog čovjeka, ili proždljivca, ili dijete, ili osobu koja je veoma umorna, ili nekoga ko se brine za javne kupaonice, ili nekoga čije su sposobnosti oslabljene, ili nekoga ko…
četvrtak, 24 Juli 2014 10:57

Hidžama

Hidžama je medicinska metoda koja spada u domen male hirurgije. Predstavlja metodu lokalnog puštanja krvi. Način izvođenja Hidžama se izvodi zarezivanjem kože, sterilnim i jednokratnim instrumentarijem, te vakum sukcijom u određenim regijama. Šta se eliminiše hidžamom? Na pomenuti način se eliminiše sadržaj iz potkožnog tkiva . 
petak, 11 Juli 2014 07:31

Liječenje postom umjesto lijekovima

Zdrav čovjek ima hiljadu želja, bolestan samo jednu – da ozdravi. Put do zdravlja vodi preko stomaka, pa se post preporučuje ne samo iz vjerskih, nego i medicinskih razloga. Ramazanski post traje 30 dana, tokom kojih se na prirodan način iz organizma izbacuju svi otrovi. Ustezanje od vode za tijelo…
srijeda, 25 Juni 2014 08:57

Upotpunjena duševna i tjelesna ishrana

Potpuno zdravlje i duševna sreća čovjeka postižu se tek upotpunjenom duševnom ishranom. Osobe koje žele posjedovati zdrav duh i čistu dušu, moraju povesti računa o svim duševnim zahtjevima i svojim duhovnim emocijama te sve to snabdjeti na ispravan način, iz valjanih izvora. Potpunu i sveobuhvatnu duševnu hranu čovjeka treba tražiti…
četvrtak, 12 Juni 2014 09:55

Stanje tijela

Drugi od četiri dijela u koja je teorija medicine podijeljenja se bavi stanjem čovjekovog tijela. Imamo tri moguća stanja, a to su: zd ravlje, bolest, i stanje oporavka ili starije doba koje nije ni bolest ni zdravlje. Zdravlje je fizičko stanje u kome su sve funkcije tijela zdrave. Biti zdrav…
četvrtak, 22 Maj 2014 09:22

Uticaj hrane na čovjekovu psihu

Zanimljivo je da hrana ne samo da pozitivno ili negativno utiče na rad tijela, već u pogledu duhovnosti i morala ostavlja dobar ili loš uticaj i na ljudsku psihu. Ovo je činjenica koju potvrđuju današnji naučnici, a koja odražava i jasan islamski stav. Današnji moderni laboratoriji i medicinski uređaji u…
utorak, 13 Maj 2014 19:02

Uticaj morala na tijelo

Ljudi lošeg morala ne samo da imaju teškoća na duševnom planu, već njihove psihičke anomalije ostavljaju traga na njihovom tijelu, a njihovi organi bivaju zahvaćeni raznim nedaćama. Ova stvar je sa stanovišta nauke potpuno potvrđena, a kasnije ćemo, s Božijom voljom, o ovome više govoriti. Ovom prilikom kratko ću kazati…
četvrtak, 01 Maj 2014 09:28

Psihičke bolesti

Pokuđene moralne osobine i nepoželjni atributi sa stanovišta islama jesu bolest. Ajeti i predaje ih jasno predstavljaju kao bolesti. Spletkarenje i obmanjivanje spadaju u nepoželjna svojstva. Časni Kur'an upravo licemjerima pripisuje ove osobine: Oni žele obmanuti Allaha i one koji vjeruju![1] ...Oni čija su srca bolesna...[2]
četvrtak, 17 April 2014 07:20

Pravilna ishrana

Jedna od opsežnih rasprava tiče se islamskog naučavanja i hadisa koji se bave jelom, pićem i uputama ljudima za pravilnu ishranu. Mnoštvo je hadisa izrečeno o pitanju korisnih i štetnih vrsta mesa, isto tako i o njihovoj količini za jelo, kao i o masnoćama, slatkišima, voću, zrnevlju i povrću. Do…

Magazin Ašk