Islamska medicina (72)

Naglašeno zanimanje za medicinu u islamskoj duhovnosti utemeljeno je na islamskom učenju da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Tjelesno zdravlje usko je povezano sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom, te stoga ne smije biti zanemareno. Pod islamskom medicinom podrazumijevamo prije svega Poslanikovu, s.a.v.s., medicinu koja je do nas dospjela putem hadiskih predaja ove vrste, ali i medicinu koja se prakticirala i proučavala u islamskom svijetu tokom tzv. Zlatnog doba islama. Najveći medicinski pisci tadašnjeg islamskog svijeta su bili al-Razi i Avicena, čija su djela, putem prevoda, u srednjem vijeku došla na Zapad i postale temeljem tamošnje medicine.

srijeda, 22 Januar 2014 11:46

O ishrani bolesnika

Ako bolesnik ne osjeća potrebu za hranom zbog toga što mu se tijelo bori protiv bolesti, ili što je izgubio apetit ili zato što su mu oslabile tjelesne funkcije, ili iz nekog drugog razloga, tada ga ne treba prisiljavati da jede, jer ako tada jede, energija koja je potrebna za…
ponedjeljak, 13 Januar 2014 12:39

Medicina sa stanovišta islama

Na području ljudskih znanosti medicina zauzima istaknuto prvo mjesto zahvaljujući činjenici da je smisao svih ostalih znanosti da osiguraju čovjeku korištenje dobrima, a to nije moguće ostvariti bez zdravog tijela. 
Stranica 8 od 8

Magazin Ašk